Gerd Eli Hoel

-FORSKERRAPPORT – En studie av Henrik Ibsens telegrammer og deres kontekst.

av 13. november 2016 i Arkiv, Studentblogg med Ingen kommentarer
-FORSKERRAPPORT – En studie av Henrik Ibsens telegrammer og deres kontekst.

Gjennom et prosjekt som har rettet søkelyset mot dramatikerens Henrik Ibsens telegrammer, har forskergruppen undersøkt materialet og beskrevet konteksten rundt hvert enkelt telegram. Som formål har forskergruppen forsøkt å kartlegge Ibsens bruk av medieteknologiske redskaper, og da særlig tatt i betrakting den mediekulturelle endringen i Norsk historie fra 1875-1904. Vi vil i rapporten beskrive arbeidet […]

Les videre »

EN FORLAGSREDAKTØRS DØD – Forlagspioneren for norske og danske forfattere

av 23. oktober 2016 i Arkiv, Studentblogg med Ingen kommentarer
EN FORLAGSREDAKTØRS DØD –  Forlagspioneren for norske og danske forfattere

En mann som hadde stor betydning for litteraturen omkring det moderne gjennombrudd var den danske forleggeren og etatsråden Frederik Hegel (1817-1887). Som en av pionerene innenfor nyere forlagsvirksomhet på 1850-1880-tallet ble Hegel, ansett som en svært viktig mann – dog også som en mellomann og bindeledd mellom flere dansk – norske forfattere. Men hvordan? Vi […]

Les videre »

KAPPLØPET MELLOM TEATERDIREKTØREN OG GROSSEREREN

av 2. oktober 2016 i Arkiv, Studentblogg med Ingen kommentarer
KAPPLØPET MELLOM TEATERDIREKTØREN OG GROSSEREREN

Letingen etter Ibsens telegrammer fortsetter. Vi har nå begynt å kikke på tidsperioden 1880-1889. Tidligere fant vi kun ni telegrammer i perioden 1875-1879, og vi stilte en rekke spørsmål om i hvor stor grad Ibsen sendte telegrammer? Spiller prisene noen rolle i denne saken? Og ikke minst, vil vi finne en økning i telegram-bruken til […]

Les videre »

Topp