Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

ØK-nytt uke 50

av 12. desember 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god lørdag! Julestremningen begynner å feste grepet, selv om snøen lar vente på seg her i Trondheim. Dagen i går startet på hyggeligst tenkelige vis, med åpning av et nytt senter for miljøvennlig energi (FME) vi deltar i, med fokus på vindkraft: NorthWind. Vi fikk nyheten servert på video fra statsråd Tina Bru:

Konsortiet består av en rekke fagmiljøer fra SINTEF og NTNU, Universitetet i Oslo, Nina og flere andre, og omkring 40 bedrifter. SINTEF-sjef Alexandra og NTNU-rektor Anne feiret med kake:

SINTEF er vertsinstitusjon for prosjektet som er finansiert av Norges Forskningsråd. NTNU har med intet mindre enn seks fakulteter: IV, IE, NV, HF, SU og ØK. Fra ØK er det Asgeir Tomasgard som er primus motor, og nok en gang har han fått opp et bra konsept på særdeles knapp tid. Dekaner fra halvparten av fakultetene var tilstede, forskriftsmessig antrukket:

Fra venstre IE-dekan Ingrid Schølberg, IV-dekan Olav Bolland og meg

Og det stopper ikke der. Dagen før, torsdag kom den offisielle beskjeden fra DIKU om at prosjektet SFU Engage blir videreført i fem nye år. Ikke nok med det, den internasjonale evalueringskomiteen slår fast at senteret er verdensledende på sitt felt. Gratulerer så mye til senterleder Øystein Widding og alle de andre som står på! Les mer her: https://engage-centre.no/five-more-years-for-engage/?fbclid=IwAR2R0gdDClCdJ7-ikG_srzLCVW62bAEsT6IS53vWCxp3qVTk1DE4UF_j6oY

Vi har dessuten hatt intet mindre enn tre diputaser de siste ukene. Sist ute var Bo Dong fra IØT, som disputerte med avhandlingen: “Novel Optimization Models for Complex Planning Problems in Maritime Transportation”. Evaueringskomite besto av: Senior Lecturer Maria Battarra, University of Bath, Senior Research Scientist Truls Flatberg, SINTEF Industry, og førsteamanuensis Anders Nordby Gullhav fra IØT. Veiledere har vært Kjetil Fagerholt som hovedveileder, og Marielle Christiansen som biveileder. Her er Bo Dong sammen med komiteen:

Og med stolte veiledere:

Vi hadde også en disputas fredag 4 desember, med Lisa Græslie fra IØT. Tittelen på hennes avhandling var: «Innovation in hospitals
 The diffusion of knowledge and innovations in the context of specialization». Komiteen besto av Associate Professor Tatiana Andreeva, Maynooth University, Associate Professor Bjørn Erik Mørk, BI Norwegian Business School og Professor Alf Steinar Sætre fra IØT. Veilederne til Lisa har vært Professor Arild Aspelund fra IØT, og biveileder Associate Professor Frode Heldal fra NTNU Handelshøyskolen. Her er Lisa etter dyst, med veiledere og disputasleder Roger Sørheim:

Også sist uke kom en gladmelding fra Ålesund. Siv Marina Grimsrud og forskningsprosjektet Blue Circular Economy (BCE) har kommet gjennom NRK VItens nåløye på universitetenes pitchedag hos NRK! NRK Viten-redaksjonen inviterte NTNU, UiB, UiO og UiT til en pitchedag for å vise fram forskningsprosjekter som har potensiale til å bli til langlesningssaker, dokumentarer eller lignende, og som derfor også møter et kriteriesett som NRK har satt.  Til sammen 51 saker ble meldt inn bare fra NTNU, men bare 9 av disse gikk videre til selve pitchedagen som var i slutten av november. Siv Marina og Blue Circular Economy var en av disse. Gratulerer så mye!!

Og det var ennå en disputas sist uke. Charlotte Marie Morland ved NTNU Handelshøyskolen disputerte med avhandlingen: “Styring i laterale relasjoner og vertikalt strukturerte organisasjoner – en studie av styringsmekanismer i et universitetssykehus”. Evalueringskomiteen besto av Professor Anders Hersinger, Luleå tekniska universitet, Sverige, Professor Katarina Kaarbøe, NHH Norges Handelshøyskole og Førsteamanuensis Terje Berg fra HHS. Hovedveileder har vært professor Inger Johanne Pettersen fra HHS, og medveileder Peter Skærbæk, CBS Handelshøjskolen i København og NTNU. Gratulerer så mye! Her er Charlotte med komiteen:

Og med veileder:

Ellers kan jeg nevne at vi nå har vært hele runden med å diskutere misjon med ansatte på fakultetet. Dette er et moment som knytter seg til strategiplanen vår – som per i dag ikke har misjon, men «samfunnsoppdrag» som ligner en del. Årsaken til at vi introduserer misjon i strategien er arbeidet med akkreditering innen AACSB, der en egenformulert misjon er det man «måles» opp mot, at vi faktisk gjør det vi sier vi skal gjøre.

På grunn av koblingen til strategiplanen har vi gått så bredt ut som vi har, slik at misjon er noe alle nå har fått sjansen til å være med å diskutere, på samme måte som vi jobbet svært bredt med involvering da vi laget strategiplanen vår i 2017.

Synspunktene på akkreditering i AACSB er som forventet varierende i de ulike fagmiljøene, fra sterk entusiasme til sterk motstand og likegyldighet. Det har vært svært verdifullt å snakke direkte med så mange av dere om saken! Tusen takk for alle synspunkt og innspill, og takk for den åpne og ærlige tonen vi har hatt i prosessen, det setter jeg stor pris på. Hos oss på ØK skal det alltid være rom for å si klart og tydelig fra om hva man mener!

Alt er notert, og gangen videre nå er at vi skal få bearbeidet alle inntrykk, synspunkt og meninger, både om selve prosessen, om akkreditering og om innholdet i misjonen. Vi har berammet et møte i den lille utredningsgruppen rett over nyttår, og skal diskutere neste steg.

Det store spørsmålet for mange er hvilke studieprogram som tas med og ikke tas med. Det er NTNU som institusjon som blir akkreditert, men ved visse studieprogram. Utvelgelsen av program er basert på kriterier, men også vurderinger og valg, som vi må finne mer ut av. Dette tar vi på dypeste alvor, og kommer tilbake med informasjon om videre prosess når vi har bearbeidet.

Da håper jeg alle får en fin adventshelg, og en fin innspurt frem mot juleferie.

Monica

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp