– Et desentralisert studieløp ved profesjonsstudiet i medisin

Åpningsmarkering for NTNU Link

av 29. august 2018 i Om NTNU Link med Ingen kommentarer

Torsdag 23. august var en historisk dag for medisinutdanningen i Midt-Norge da åpningen NTNU Link ble markert på Levanger. Det var godt oppmøte og feststemning i gymsalen på sykehuset, hvor fakultetet, Helse Nord-Trøndelag, med samarbeidspartnere inviterte til åpningsmarkering og fagseminar.

Studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin, Ivar Skjåk Nordrum ønsket alle velkommen og det ble holdt åpningstaler ved dekan Björn Gustafsson, administrerende direktør Torbjørn Aas, Helse Nord-Trøndelag (HNT) ordfører Robert Svarva, Levanger kommune, administrerende direktør Stig Slørdahl og assisterende fagdirektør Siv Mørkved, Helse Midt-Norge og Link-student og fakultetstillitsvalgt Inga Skogvold Rygg.

NTNU Link- en desentralisert og innovativ utdanning 
10 studenter har startet på dette nye desentraliserte studieløpet NTNU Link, som er en del av profesjonsstudiet i medisin. «Link» står for «langsgående integrert klinisk tjeneste» og det er basert på en innovativ og kunnskapsbasert undervisningsstruktur. En styrke ved Link er at studiet muliggjør langvarige relasjoner til pasienten og at studentene samarbeider tett med helsearbeidere.

Administrerende direktør Torbjørn Aas fremhevet i sin tale at Helse Nord-Trøndelag er godt rustet til å ønske de nye studentene velkommen og at NTNU Link blir viktig for å sikre rekruttering og gode helsetjenester i fremtida. Ordfører Svarva sa at det var en viktig strategisk dag for Levanger kommune og han ønsket studentene, de nye innbyggerne i kommunen, hjertelig velkommen til å komme med innspill som kan gjøre Levanger til en god vertskommune. Dekan Björn Gustafsson gratulerte studentene og takket helsetjenestene nord i Trøndelag for et svært godt samarbeid som gjør den nye desentraliserte medisinutdanningen mulig.

– I dag er det en historisk dag for medisinutdanningen i Midt-Norge, sa Gustafsson åpningstalen og fremhevet at det ikke være mulig å få på plass en ny studiemodell uten engasjement og velvilje fra våre samarbeidspartnere.

– Takk for fantastisk samarbeid og entusiasme, Helse Nord-Trøndelag, Levanger kommune og Helse Midt-Norge, prosjektgruppa, studentene og alle som har bidratt til å realisere studiemodellen. Spesielt takk til prosjektleder og LINK-koordinator Børge Lillebo som med et brennende engasjement har vært en drivende kraft i prosjektet.

Gustafsson sa videre at han forventer at den nye utdanningsmodellen vil ha regionalpolitisk betydning, både med hensyn til å rekruttere nyutdannede leger til distriktene og ved å bidra til å gjøre lokalsykehus enda bedre og mer attraktivt som arbeidsplass.  Han fremhevet også modellen følges nøye både fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, med  tanke på mulig framtidig utvidelse av antall studieplasser i medisin i Norge. Han rundet av med å ønske til lykke:

-Lykke til både til studenter, undervisere og dere som skal bidra på ulikt vis til at dette blir en suksess. Vi er mange som heier på dere og følger spent med på det vi mener er framtidas medisinutdanning.

– Vi valgte LINK på grunn av den menneskelige kompetansen. Fordi man har utarbeidet et studie tuftet på mer moderne, og forhåpentligvis bedre, pedagogiske metoder enn man per i dag har mulighet til i Trondheim. Den gir oss også tilgang på direkte oppfølging fra uhyre kompetente, dedikerte og engasjerte mennesker. Vi tror det vil gjøre oss til bedre leger, sa studentrepresentant og fakultetstillitsvalgt Inga. S. Rygg, som også sa at de allerede har fått bekreftet at valget om å studere i Levanger var godt.

-Vi har hele veien møtt inkluderende, åpne og interesserte undervisere, som er engasjert og gleder seg til vi kommer. Vi har møtt sykehus som åpenbart har lagt store ressurser i å legge til alt rette for at vi skal trives.

Siv Mørkved, assisterende fagdirektør i Helse Midt-Norge sa i sin tale at Helse Midt-Norge har fulgt utviklingen av det nye desentraliserte studieløpet for medisinstudenter med stor interesse. Et overordnet mål i HMNs strategi 2030 er fremragende helsetjeneste i regionen. Mørkved formidlet at Helse Midt-Norge tror modellen som er valgt nå er viktig for å nå dette målet, blant annet ved at NTNU Link bidrar til at studentene setter pasienten i sentrum og skaper pasientens helsetjeneste og at studentene lærer å vurdere kunnskap kritisk og å implementere relevant ny kunnskap og teknologi i tjenesten. Helse Midt-Norge formidlet også at de har tro på at fagmiljøene utvikles gjennom å ha ansvar for utdanning og forskning, at de ønsker at legene utdannes til å bli gode lagspillere og at de håper at en desentralisert utdanning vil bedre rekrutteringen av leger utenfor Trondheim.

Kort om bakgrunnen for NTNU Link 
Bakgrunnen for etableringen er at NTNU fikk spørsmål fra Kunnskapsdepartementet høsten 2015 om det var mulig å øke antall studieplasser ved medisinstudiet. Fakultetet, ved dekan Björn Gustafsson, meldte tilbake at vi, i samarbeid med helseforetaket, kunne ta imot inntil 15 nye studenter i et desentralisert utdanningsløp. En viktig forutsetning for dette var at NTNU historisk har hatt et svært godt samarbeid med helsetjenestene nord i Trøndelag, både gjennom praksisutplassering, forskningssamarbeid og spesielt gjennom Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Bilder: Kim Goksøyr Strande og Johanne Nome. Tekst:  Johanne Nome.

(Innlegget ble først publisert på intranettsidene til NTNU).

Åpningstale fra NTNU Link-student Inga S. Rygg
Video fra åpningsmarkeringen

Stikkord: , , , , ,

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Topp