Gjennom det siste året har jeg vært pilotbruker av Blackboard, NTNU sitt nyervervede LMS. LMS (Learning Managment Systems) er et samlebegrep for digitale plattformer som administrerer, dokumenterer, sporer, rapporterer og leverer kurs eller andre opplæringstilbud. Selv om et LMS hovedsakelig må betraktes som administrative verktøy har mitt mandat det siste halvåret vært å undersøke hvordan vi kan skape en pedagogisk gevinst for undervisere og studenter på Blackboard.

Når du setter i gang prosessen med å forme noe på denne grå flaten, er det deg selv og ditt pedagogiske grunnsyn som stirrer tilbake på deg fra skjermen.

Enveiskommunikasjon

Som mangeårig bruker av It’s learning og Fronter har jeg merket en tendens til at vi som undervisere vektlegger den administrative delen av vår undervisning. Vi har primært brukt It’s learning til å distribuere PowerPoint fra forelesninger, seminarer og til å administrere innleveringer. Den undervisningspraksis jeg har reprodusert i min It’s learning-praksis har i all hovedsak vært bygget på enveiskommunikasjon og en formidlingsbasert pedagogikk.

I denne situasjonen stopper vi sjelden opp for å spørre om det hvilke sammenhenger det er mellom undervisningspraksis og læring. Mitt ønske har derfor vært å undersøke hvordan Blackboard kan brukes til å støtte en aktivitetsbasert pedagogikk, som et ledd i å bryte med de tradisjoner som bruken av It’s learning har gjort til en del av meg. Med det sagt, så er det slettes ikke likegyldig hva slags LMS man velger, for forskjellene mellom It’s learning og Blackboard er vesentlige.

Aktiv læringsrolle

Blackboard åpner et stort handlingsrom til å designe undervisning som fremmer interaksjon mellom studenter og undervisere, samarbeid og samhandling mellom studenter, raske tilbakemeldinger og variasjon i undervisning. Gjennom en rekke integrerte verktøy kan Blackboard bidra til å sette studenten inn i en aktiv læringsrolle.

Forum lar studenter diskutere og samhandle, skriving av blogg og wiki-artikler gir studentene mulighet til å dele tekst og multimodale uttrykk med hverandre som grunnlag for diskusjoner og utvikling. Det er lett å dele innhold fra nett på Blackboard og en rekke spennende verktøy kan integreres på den digitale flaten for å skape interaktive læringsdesign: Mazemap kan spore kartinformasjon, Quizlet lar deg kjøre spørreundersøkelser, Padlet lar deg idémyldre i fellesskap.

Omvendt undervisning – «Flipped Classroom»

Flipped classroom og andre former for undervisning som vektlegger deling av informasjon i forkant av undervisning er fullt ut støttet av Blackboard og her er det lettvint å dele tekst og video fra andre tjenestetilbydere. På Blackboard sitt videokonferanseverktøy, Collaborate, er det gode rammer for å skape undervisningssituasjoner som ikke lenger er knyttet til auditoriets trauste benkerader i det hele tatt.

Den store pedagogiske muligheten vi står ovenfor når vi forlater It’s learning og Fronter er imidlertid opp til oss selv å gripe. Ut av boksen er Blackboard en relativt tom og nøktern flate. Når du setter i gang prosessen med å forme noe på denne grå flaten, er det deg selv og ditt pedagogiske grunnsyn som stirrer tilbake på deg fra skjermen.

I beste fall kan dette inspirere deg som underviser til å designe variert undervisning som kan skape mer engasjement og igangsette læring hos et mangfold av studenter. På den andre siden støtte Blackboard også deling av powerpoints …

Jeg mener vi har mye å tjene ved å søke mot å utvikle en aktiviserende pedagogikk som stimulerer til nysgjerrighet, skaper interesse og gir den enkelte student lyst til å søke kunnskap – Blackboard vil ikke gi deg dette ut av boksen, men potensialet er der!

Illustrasjon om Blackboard
Blackboard muliggjør dynamisk læring. Klikk på bildet for å se introduksjonsvideo om systemet.
Foto av Marius Thorvaldsen
Marius Thorvaldsen
Universitetslektor ved NTNU | Nettside