I høst har jeg tenkt å bli klokere på hvordan finske grunnskoleelever jobber med digitale verktøy. Særlig interessant er det når den norske regjeringen nettopp har lansert digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen Framtid, fornyelse og digitalisering.
Jeg flytter til Helsinki allerede til helgen, og skal bo der fram til 2. desember.

Høsten 2017 har de finske skolene jobbet ett år etter sin nye læreplan, og jeg ønsker å følge en klasse i noen uker for å forstå hvordan en lokal skole jobber med implementeringen av IKT-kompetansen etter den nye planen.

Prosjektet mitt har som mål å følge implementeringsprosessen av den digitale kompetansen i et finsktalende klasserom på barneskolen.

Det betyr at jeg må forbedre språkferdighetene mine i det finske språket til et nivå der jeg ubesværet kan følge undervisningen i en klasse og kommunisere med elevene om arbeidet deres og deres erfaringer med de nye teknologiske læringsformene. Samtidig har jeg avtalt veilednings- og oppfølgingstimer med lærerne på barneskolen.

Hvis du vil lese mer, kan du følge med på bloggen min – Salmer fra Finland

Anna Ruth Grüters holder en mobiltelefon
Anna Ruth Grüters
Førsteamanuensis ved NTNU | Nettside

Norskdidaktikk