EmnekodeNavnStpOverlappStp uspes ITStp uspesKommentarOK-dato
DS3100Webutvikling 17,5IT2805 - Webteknologi (3 sp)4 Dekker html og css. Ut over det er det verktøyspesifikt.2017.05.31 TR
DS3200Designlab 17,5  7,5Ingen overlapp med fag ved IDI2017.05.31 TR
DS3800Grensesnittdesign7,5

TDT4180 - MMI (1 sp)

IT2810 - Webutvikling (2 sp)

4,5 I hovedsak et web-fag med HTML5 og CSS3, men noe MMI2017.05.31 TR
DS4101Webutvikling 27,5

IT2805 - Webteknologi (4,5 sp)

IT2810 - Webutvikling (3 sp)

   2017.05.31 TR
DS4200Designlab 27,5  7,5Ingen overlapp med fag ved IDI2017.05.31 TR
DS4300Interaksjonsdesign 27,5TDT4180 - MMI (2 sp)5,5 Noe overlapp med TDT4180. Litt med IT3402, men på for lavt nivå til å gi uttelling.2017.05.31 TR
DS5300Interaksjonsdesign 37,5TDT4180 - MMI (3 sp)4,5 Noe overlapp med TDT41802017.05.31 TR
IKT200Introduksjon til intelligente systemer7,5 7,5 Ingen overlapp med fag ved IDI2017.05.31 TR
IS3100ERP-systemer7,5TDT4175 - Informasjonssystemer (5 sp)2,5  2017.05.31 TR
IS4100CRM-systemer7,5 7,5  2017.05.31 TR
IS6200Effektevaluering teknikker og verktøy7,5  7,5 2017.05.31 TR
PG111Introduction to programming 110TDT4110 ITGK (5)
TDT4100 JavaOOP
 (5)
   2015.06.18 RS
2015.06.18 
RS
PG211Introduction to programming 210TDT4100 JavaOOP (7,5)2,5  2015.06.18 RS
PG365Android programming10 10 Litt Prosjekt, DB, Grafikk2015.06.18 RS
PG370Game AI5TDT4136_IntroAI (5)   2015.06.18 RS
PG4400C++ programmering7,5

TDT4102 - Prosedyre- og objektorientert programmering (7,5 sp)

   

2016.07.02 RS

PG4500Game AI7,5TDT4136 - IntroAI (7,5)   2016.07.02 RS
PG4600Mobil utvikling7,5 7,5 Android-utvikling2017.05.31 TR
PG5100Enterpriseprogrammering7,5TDT4250 - Avansert programvaredesign (2 sp)5,5  2017.05.31 TR
PG5200Tools programmering7,5TDT4102 - C++ (7,5)   2016.07.02 RS
PG592Game engines programming10TDT4136_IntroAI (5)
TDT4120 AlgDat (2,5) 
2,5  2015.06.18 RS
2015.06.18 
RS
PG6100Enterpriseprogrammering 27,5 7,5  2017.05.31 TR
PG6200Grafikkprogrammering7,5TDT4195_VisuellDatabehandling (3,75)
TDT4230 - GrafikkOgVisualisering (3,75)
   2016.07.02 RS
PJ211Designprosjekt10IT1901_ITProsj1 (7,5)2,5  2016.07.06 RS
PJ5100Game development7,5 7,5  2017.05.31 TR
PJ6000Hovedprosjekt15IT2901 - IT-Prosj2 (15)   2016.07.02 RS
  • No labels