IT2805 - Webteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Avvikende karakter
Øving 30/100 A
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer D
Arbeider 20/100 A

Faglig innhold

I dette emnet er det fokus på World Wide Web som en plattform for interaktive applikasjoner, publisering av informasjon og sosiale tjenester. Utvikling av web-applikasjoner krever brei kunnskap om den underliggende teknologien, formater og standarder som World Wide Web bygger på og i dette emnet lærer du om den underliggende kommunikasjonsprotokollen HTTP, markup språk som HTML, XHTML og XML, språk for å spesifisere formattering og transformasjoner som CSS og XSLT, dokumentmodellen DOM, interaktiv grafikk og multimediainnhold på web, programmering på klient-siden med Javascript.

Læringsmål

Kunnskap om:
- historikk og utvikling av World Wide Web og assosierte teknologier
- klient-tjener arkitetkuren for web og kommunikasjonsprotokollen HTTP/HTTPS.
- formater og språk som benyttes i moderne web-sider og -applikasjoner; HTML, XHTML, CSS, XML, XSLT, Javascript, DOM
- webprogrammering med Javascript/DOM (klientside)
- prinsipper for god design, universell utforming, multiplattform-applikasjoner

Ferdigheter i:
- design og utvikling av websider og webapplikasjoner
- bruk av verktøy

Generell kompetanse:
- anvendelse av webteknologi
- innhenting av informasjon, benytte dokumentasjon og spesifikasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er basert på forelesinger og veiledning på sal, individuelle øvinger og et prosjekt som kan utføres i mindre grupper.

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår øvinger som teller 30%, prosjektoppgave som teller 20% og skriftlig avsluttende eksamen som teller 50%. Resultatet for delene angis i %-poeng, men avsluttende vurdering for hele mappen (avsluttende karakter) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Timeplan

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst Arbeider 20/100 A
Høst Skriftlig eksamen 50/100 D 03.12.2016 09:00 F2 , Møterom 8 , E3 , R D1-102 Datasal , E6
Høst Øving 30/100 A
Vår Arbeider 20/100 A
Vår Skriftlig eksamen 50/100 D 29.05.2017 09:00
Vår Øving 30/100 A
* Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.