Denne wikien er ikke i bruk lenger.

Offisiell informasjon om emnet finnes på http://www.ntnu.no/studier/emner/TDT4140

Temaer: Programvare-prosesser, Agile Software, prosjektledelse og planlegging, System-modellering og Unified Modeling Language, Architectural Design, Software Design, Software Testing, Software Evolution, Configuration Management, Software gjenbruk, Service Oriented Architecture, Sikkerhet, Software Quality og prosessforbedring.

Faglærer: Babak Farshchian Torgeir Dingsøyr .


Blog

Er du interessert i å bli bedre i utviklingsmetode? Vil du hjelpe yngre studenter til å bli gode på programvareutviklingsprosess? Våren 2021 har vi økt fokus på faglig utvikling av våre læringsassistenter i faget TDT4140 Programvareutvikling. Assistenter i faget vil få grundig opplæring i smidige metoder. Du kommer til å lære mye om smidig coaching fra erfarne praktikere fra næringsliv og offentlig sektor. Du vil inngå i et team med andre assistenter i en "landdsby" og vil få oppgaver med å veilede studentgrupper og delta i å gi tilbakemeldinger til grupper.

Å være læringsassistent krever at du kan delta i veiledning i de timene studentene har allokert på timeplanen, og at du kan være med i workshoper med fokus på fagkunnskap og utvikling av tilbakemeldinger til gruppene.

Denne wikien ble brukt tidligere som ressurs i faget TDT4140. Oppdateringene som gjøres nå er av mer generell art og gjelder programvareutvikling generelt. Jeg har laget egne wikisider for læringsmål fra ACM/IEEE pensum for programvareutvikling. Disse wikisidene vil etterhvert fylles med pekere til ressurser på nybegynner og mer avansert nivå. 

  • No labels