Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Læringsmålene i denne wikien er organisert basert på ACM/IEEE curricula recommendations. For programvareutvikling gjelder pensum fra 2014 som du kan laste ned her.

  • No labels