Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Denne wikien ble brukt tidligere som ressurs i faget TDT4140. Oppdateringene som gjøres nå er av mer generell art og gjelder programvareutvikling generelt. Jeg har laget egne wikisider for læringsmål fra ACM/IEEE pensum for programvareutvikling. Disse wikisidene vil etterhvert fylles med pekere til ressurser på nybegynner og mer avansert nivå.

  • No labels