Blog

Er du interessert i å bli bedre i utviklingsmetode? Vil du hjelpe yngre studenter til å bli gode på programvareutviklingsprosess? Våren 2021 har vi økt fokus på faglig utvikling av våre læringsassistenter i faget TDT4140 Programvareutvikling. Assistenter i faget vil få grundig opplæring i smidige metoder. Du kommer til å lære mye om smidig coaching fra erfarne praktikere fra næringsliv og offentlig sektor. Du vil inngå i et team med andre assistenter i en "landdsby" og vil få oppgaver med å veilede studentgrupper og delta i å gi tilbakemeldinger til grupper.

Å være læringsassistent krever at du kan delta i veiledning i de timene studentene har allokert på timeplanen, og at du kan være med i workshoper med fokus på fagkunnskap og utvikling av tilbakemeldinger til gruppene.

Denne wikien ble brukt tidligere som ressurs i faget TDT4140. Oppdateringene som gjøres nå er av mer generell art og gjelder programvareutvikling generelt. Jeg har laget egne wikisider for læringsmål fra ACM/IEEE pensum for programvareutvikling. Disse wikisidene vil etterhvert fylles med pekere til ressurser på nybegynner og mer avansert nivå.