Child pages
  • Westerdals Oslo ACT
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Emnebeskrivelser: http://www.westerdals.no/content/uploads/2015/03/programbeskrivelse-programmering-2014.pdf

EmnekodeNavnStpOverlappStp uspes ITStp uspesKommentarOK-dato
BAO300Bachelorprosjekt22,5IT2901 - Informatikk prosjektarbeid II (15 sp) 7,5Ikke gruppearbeid (bare selvstendig). Helst i bedrift. En del er ikke IT-spesifikk (7,5sp)2017.05.26 TR
DB1100Databaser7,5TDT4145 ModDB (6)1,5  2014.05.15 TR
DS2100Animasjon7,5  7,5Ikke IT-fag2017.05.26 TR
INS300Data science7,5TDT4300 Datavarehus og datagruvedrift (5)2,5  2017.06.01 TAA
PG1100Programmering 17,5TDT4110 ITGK (5)2,5  2014.05.15 TR
PG2100Programmering 27,5TDT4100_JavaOOP (6)1,5  2014.05.15 TR
PG2201Unity utvikling7,5TDT4195 Grunnleggende Visuell Databehandling (3,75)3,75 Grafikkdelen2015.09.18 RS
PG3400Programmering i C for Linux7,5

TDT4102 - C++ (6)
TDT4186 - Operativsystemer (1,5)

   2017.07.14 RS
PG4400C++ programmering7,5TDT4102 - C++ (7,5)   2016.07.02 RS
PG4500Game AI7,5TDT4136 - IntroAI (7,5)   2016.07.02 RS
PG5200Tools programmering7,5TDT4102 - C++ (7,5)   2016.07.02 RS
PG5500Embedded systems7,5TDT4112 - ProgLabForDatatek (7,5)  Deler av TDT4258 - Low-Level Programming (2,5)2016.07.02 RS
PG5500Embedded systems7,5IT1501 - ProgLabForIT (7,5)  Deler av TDT4258 - Low-Level Programming (2,5)2016.07.02 RS
PG6200Grafikkprogrammering7,5TDT4195_VisuellDatabehandling (3,75)
TDT4230 - GrafikkOgVisualisering (3,75)
   2016.07.02 RS
2016.07.02
RS
PJ1100Kreativt webprosjekt7,5

IT1101 (2,5)
IT2805 - Webteknologi (5)

   2014.05.15 TR
2015.09.18 RS
PJ2100Iterativt webprosjekt7,5IT1901_Prosj1 (2)
IT2805 - Webteknologi (5,5)
   

2014.05.15 TR
2015.09.18 RS

PJ3100Prosjekt software engineering15

IT2901 Prosj2 (15) ELLER

IT1901_Prosj1 (7,5) og
TDT4140 PU (4,5)

0

3

  

2016.07.05 RS

2016.07.05 RS
2016.07.05 RS

PJ6000Bachelorprosjekt15IT2901 - IT-Prosj2 (15)   2016.07.02 RS
PJ6100Undersøkelsesmetoder7,5IT3010 - Forskningsmetoder i IT (7,5)   2016.07.02 RS
PRO300VR prosjekt7,5 7,5 Ikke noe direkte ekvivalent emne, men kan telles med som prosjektfag i informatikk 
TEK300Maskinlæring7,5TDT4173 Maskinlæring og case-basert ressonering (3,75)3,75 Er et emne på lavere nivå enn TDT41732017.06.01 TAA
TEK301Maskin til maskin kommunikasjon7,5Delvis overlapp med flere emner7,5   
TK1100Digital teknologi7,5TDT4110 ITGK (1,5)
TTM4100 KTN (6)
  Dekker TCP/IP etc. Mangler Beskrivelse av trådløs og mobil nettverker.2015.09.18 RS
2015.09.18 RS
TK2100Informasjonssikkerhet7,5TTM4135_InfoSik (3)4,5 

Mangler Kryptografi; symmetriske og offentlig-nøkkel, kryptografiske protokoller,
nøkkeldistribusjon, autentisering, digitale signaturer, n
ettverkssikkerhet; tilgangskontroll,
tjenester og mekanismer for autentisering, nettverkssikkerhetsprotokoller, og applikasjonslaget sikkerhet

2014.05.15 TR

Innpassing Olso Westerdals ACT (tidligere Norges Informasjonsteknologiske Høgskole, NITH).xls

DB1100 Databaser PG1100 Prog1 PG2100 Prog2 PG3400 Prog C / Linux PJ1100 KreativWeb PJ2100 Iterativ Web PG2201 Unity Dev TK1100 DigTek TK2100 InfoSikkerhet
  • No labels