Opptak til 4. år SivIng Datateknikk

Terje

Kravene for å starte på 2-årig master i Datateknologi er ganske like (80 SP), men det kreves ikke så mye prosjekt.

Minimum 82,5 sp IT-fag: Må dekke fagene TDT4100TDT4120TDT4140TDT4145 og TDT4186/TDT4160 og 22,5 sp prosjektfag.

I tillegg må man ha et «ingeniørkrav» som betyr at man har minimum 30 sp matematikk (inkludert statistikk) og et fysikkfag.

Fag som kan erstatte de fagene som er listet opp i den nederst tabellen

SemÅrFagFagFagFag
6 Vår3    
5 Høst3ValgfagValgfagValgfag 
4 Vår2    
3 Høst2

Fysikk og kjemi (question)

 

 Valgfag

2 Vår

1

Matematikk 2 (question)

 

 Valgfag

1 Høst

1Matematikk 1 (question)ExPhil (question)ITGK (question) 

 Studieplan for Master Datateknikk NTNU, Studieretning: Algoritmer og datamaskiner, gir følgende valgmuligheter for hovedprofil i 4. årskurs:

  • Komplekse datasystemer (endrer navn og deles i to "Datamaskiner og systemprogramvare" og "Algoritmer, HPC og grafikk" f.o.m. høst 2015)
  • Spillteknologi (endrer navn til "Interaksjonsdesign og spillteknologi" f.o.m. høst 2015) 
  1. Studieretningsemne 6 vår, velg minst ett blant:
  2. Studieretningsemne 6 vår, velg ett blant:

Merk: IT3708, MOL4010, TDT4230, TMA4280 og TTT4110 har undervisning og eksamen som kan kollidere med andre emner i planen.

 

 

  • No labels