organ for norges teknisk - naturvitenskapelige universitet, nr. 9, 23. mai 1996, årgang 6

´

NY BEHANDLING AV FØDSELSMERKER

Store, lett synlige fødselsmerker kan være et alvorlig sosialt problem for de som har dem. Nå har NTNU-forskere utviklet nye metoder for kartlegging og laserbehandling. Men prosjektet står i fare for å måtte avsluttes for tidlig på grunn av pengemangel.
BYPLANKONTORET ER "SKURKEN"


Det var ikke NTNU eller Statsbygg som i utgangspunktet ønsket Lerkendalområdet omregulert fra boligformål til "offentlig formål". Det var derimot Byplankontoret som ba om dette, på tross av et bystyrevedtak om det stikk motsatte.

Jenter som kommer og jenter som går

Jobben som lokalpolitiker kan være interessant, men også tøff. Kvinner er mindre villige enn menn til å gå inn i politikken, og de har mange gode grunner til å forlate den igjen, viser en hovedfagsundersøkelse fra Geografisk institutt.


Internpost Portrettet Røyking Flere syke flyr Tsjernobyl