Organ for Norges teknisk - naturvitenskapelige universitet
Nr. 4, 27. februar 1997, årgang 6

 
  Universitetsavisa kan nås på telefon 7359 6041, eller på e-post til Universitetsavisa   
For kommentarer eller forslag til Universitetsavisas internettutgave,
ta kontakt med Internettansvarlig Aina Berg
* NTNU 
*  *  *  Info.avd. 
----  
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no 
Oppdatert: 27. Feb 1997  
---- 
ntnu