NYHETER:

 • Styrketrening gir større utholdenhet
 • - ikke mye entusiasme for strategiprosessen
 • Schnitler savner NTH
 • 17 845 studenter
 • Inneklimapris
 • Enøk-tiltak ved NTNU
 • Oppdragsforskning - ikke gratis for NTNU
 • - Motarbeider virksomheten
 • Fagprofil med endret prioritering?
 • Gentest for livsforsikring?
 • Nytt bygg for ungt fag
 • Ønsker seg en begynnerscene
 • Indonesia-saken utsatt
 • Akademiet på flyttefot
 • Kritisk til nytt studentdemokrati
 • Mange barrierer for kvinnelige stipendiater
 • Kvinneledere uten makt
 • - Ha respekt for mangfoldet
 • Lønna bestemt av politikerne
 • Uklare forpliktelser ved forskningstermin
 • Norges kraftigste super-datamaskin
 • Billigere og enklere for tjenestereiser