organ for norges teknisk - naturvitenskapelige universitet, nr. 11, 20. juni 1996, årgang 6


INFOSJEFEN BLE NY REDAKTØRKollegiet vedtok onsdag morgen at informasjonssjef Kåre Kongsnes (bildet) blir ny redaktør i Universitetsavisa fra 1. september. Avisa skal være et "talerør og et informasjonsorgan overfor omverdenen". Det ble også vedtatt å opprette et redaksjonsråd. Kollegiet vedtok videre at "Dagens universitet" legges ned.

Vedtaket følger en kortvarig men intens strid ved universitetet, hvor fagforeningene, Studentalltinget og et stort antall ansatte har sendt brev og telefaks til universitetsledelsen. I tillegg har Adresseavisen og de to sør-trønderske stortingsrepresentantene i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen engasjert seg for en fri avis.
Høgetveit til Oslo Knebler det frie ord Shakespeares hemmelighet
Min DoktorgradTrekløver i dr. grad.Fysikk med kvinnesak