Korsgata til Samskipnaden

Alt tyder nå på at det blir Studentsam-skipnaden i Trondheim som overtar NTNUs eiendommer i Korsgata, Volla-bakken og Singsakerbakken. Noen salgsavtale er ikke inngått, men Kollegiet har gitt universitetsdirektør Tor H. Johansen fullmakt til å føre forhandlinger med Samskipnaden, med sikte på salg. Denne uka gikk derfor et brev fra universitetsdirektøren til Samskipnaden, der adressaten ble bedt om å utarbeide en bebyggelsesplan som kan ligge til grunn for videre forhandlinger.

Administrerende direktør i Sam-skipnaden, Per Ivar Maudal, sier til Universitetsavisa at han skal ha en slik plan klar før februar neste år, men han finner det ikke riktig å uttale seg om saken før han kommer i formell forhandlingsposisjon med universitetet.forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt