NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
Universitetsavisa, internavis for NTNU Nr. 16-98
Vil ha arbeidsmiljølov for barn
 
Sten Olaf Hanssen er professor i klima- og kuldeteknikk ved NTNU og var tidligere   motstander av et felles universitet. Etter at han kom i kontakt med fagmiljøene ved Lade og på Dragvoll, har han endret syn. Nå samarbeider teknologiprofessoren med barneombud Trond Waage om å etablere en egen arbeidsmiljølov for barn. - Vi må legge forholdene til rette for ungene for at ikke skolen skal produsere tapere, sier Hanssen. 
- Utsett TrondheimBiennalen

Studentene er arge fordi den NTNU-initierte Trondheim-Biennalen legges til omtrent samme tid som studenter-UKA neste år. Det betyr konkurranse om sponsorpenger og ikke minst om publikum. Prorektorkandidat og styreleder for NTNUs nettverk for kunst og estetikk, Kathrine Skretting, sier imidlertid at det ikke kommer på tale å flytte TrondheimBiennalen. 

  
LO vil ha studenter 

Landsorganisasjonen i Norge planlegger nå å organisere skoleelever og studenter. Konkret planlegges det å tilby studentene tre forskjellige tilknytningsformer. 

 
 
Tilbud for dyslektikere 
I fjor var det 160 studenter med lese- og skrivevansker som søkte om og fikk «tilrettelagt eksamen». Jan Roar Bernhardtsen var én av dem.