UniversitetsavisaČ
NyheterKronikkInnspillKulturDebattReportasje
 
SMU kan bli nedlagt 
Senter for miljø og utvikling på Dragvoll står i fare for å bli nedlagt. Tre av de store fakultetene ved universitetet er negative til senteret, og SMU karakteriseres som «en stat i staten.» Det hevdes at senterorganiseringen framstår som en «anakronisme».  

Kollegiet avgjør SMUs skjebne den 20. november. 
                   

Resten av saken                 
                  
                               

smu

Kreftalarm skaper usikkerhet           
Universitetsdirektør Tor H. Johansen utløste et medie-ras da han innkalte til pressekonferanse etter kreftdødsfallene som nå knyttes til Botanisk institutt. Om det er stråling i kombinasjon med kjemikalier som er årsaken til at fire studenter har fått leukemi og lymfekreft, vet man ennå ikke. Om dødsfallene og sykdommen skyldes annet enn en statistisk tilfeldig opphopning, kan flere være i faresonen.  

En person ved Universitetet i Oslo døde av liknende årsaker tidlig på 70-tallet. Dødsfallet gjorde at man i Trondheim gikk gjennom sikkerhetsrutinene på nytt, forteller professor Tor-Henning Iversen.  
   

Resten av saken

 
Innspill Innspill


* NTNU    
                   
* Info.avd. 
----      
 Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes    
 Teknisk ansvarlig: lars.iversen@adm.ntnu.no    
Oppdatert: 3 November 1997---- 
ntnu