NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Universitetsavisa, internavis for NTNU

Nr. 13-99, 9. September 1999
Valgekstra
En fot foran

Arbeiderpartiets Rune Olsø og ordfører Anne Kathrine Slungård med flere møtte velgerne i Nidarøhallen nylig.

Anne Kathrine Slungård og Høyre ligger best an få dager før valget. Samtidig har Adresseavisen tilnærmet avismonopol i Trondheim. Har avisa vært tilstrekkelig balansert i sin dekning av valgkampen som nå er i ferd med å bli avsluttet? Opinionsforsker Anders Todal Jenssen tviler.
 


Et utvalg som skal utrede vertskommunene sitt ansvar for studentene har fått innstillinga utsatt til etter valget. Utvalget skal blant annet ta stilling til om studentene bør få stemme ved studiestedet. 


Studentaksjon-99 krever at kommunepolitikerne tar hensyn til studentes ønsker og behov. Men så lenge studentene ikke har stemmerett der de studerer, må de finne seg i å bli plassert på sidelinja.
.

Når det ringer i telefonen...
Norske tenåringer ringer som aldri før. Nær halvparten av norske niandeklassingar har eigen mobiltelefon. Det viser ei studie gjort av Berit Skog ved NTNU.
- Resultatet er oppsiktsvekkande, seier Skog.

Barneombud Trond Waage er nøgd med at det endeleg kjem tal på ungdommen sin mobiltelefoni. Kjøpepresset er stort: 
- Det finst døme på at ungdom er blitt ekskluderte frå vener fordi dei ikkje har mobiltelefon, seier barneombodet.  


Lagar papir av jute
Papir kan lagast av tekstilplanta jute. Jutepapiret kan redda Bangladesh frå økokrise. Nå er forskarar frå Bangladesh på besøk hos NTNU for å få teknologiassistanse.  


Jenter ikkje
sinker
Jenter i ungdomsskulen brukar data nesten like mykje som gutane på same alder, viser ei undersøking om bruk av læremiddel. Studien gjev grunn til optimisme når det gjeld rekrutteringa av jenter til datafag.  


Biennale fanfare
Trondheim Biennalen er i gang. Festtalene er unnagjort. Med freidig Shakespeare og ny arkitektur kan publikum nyte biennalen ut hele september.