NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig:
Kenneth Aar

 
Universitetsavisa, internavis for NTNU

Nr. 12-99, 26. august 1999
Brukte NTNU-PC'er til piratkopiering

Datamaskiner ved NTNUs PC-lab'er er blitt brukt til storstilt piratkopiering.
Misbruket skjedde ved SVT-fakultetet. Etter intens og langvarig jakt i fjor sommer, lyktes det IT-ansvarlige å avsløre piraten. Forholdet ble anmeldt og etterforsket av politiet.

- Han var god til å skjule sine spor, sier seksjonsleder Odd Knudsen (bildet) om mannen som hadde rigget opp PC'ene til å
formidle salg av dyr programvare over hele kloden. Mannen var ikke student, men hadde fått lånt adgangskort og bruker-ID gjennom bekjente.

Skal en nettleverandør oppgi en brukers navn og adresse på politiets forlangende? Økokrim og Telenor er fullstendig uenige. Høyesterett skal ta stilling til dette i desember. Etterforskninga av NTNU-piraten er stilt i bero til kjennelse er avsagt.

U-avisas valgekstra:
Favoriserer Adresseavisen Høyre?

Sju av ti strøk

Professor Svein Sigmond er fortvilet over ferske ingeniørstudenters manglende kunnskaper innen matematikk, kjemi og fysikk. Etter begredelige erfaringer fra et sommerkurs i fjor, la han og hans kolleger seg i selen for å bedre resultatene i år. Anstrengelsene viste seg forgjeves.


NTNU tapar
millionar

Universitetet går glipp av millionar i tapte inntekter på kontaktformidling mellom elitestudentar og næringslivet. NTNU ynskjer framleis ikkje å tene pengar på sine best kvalifiserte studentar. Det siste året har eit privat rekrutteringsfirma tent mange millionar på privat kontaktformidling.


 Tradisjonsrik
næring

Mineralindustrien er i vekst, men mangler kvalifiserte fagfolk. En tradisjonell næring er kommet i skyggen av de nye næringene i IT-samfunnet, mener Terje Malvik. Han er professor i geologi ved NTNU. Professor Malvik er bekymret over den sviktende rekrutteringen til faget.