UniversitetsavisaČ
NyheterKronikkInnspillKulturDebattReportasje
 
NTNU anbefales av folk flest
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet anbefales framfor andre norske universiteter når det gjelder teknologi- og datastudier. Dette viser en sammenliknende profilundersøkelse gjort av Norfakta for NTNU.  Når det gjelder samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, er bildet ikke like lyst. Både Oslo, Bergen og Tromsø gjør det bedre enn NTNU på disse feltene.  -Rapporten har svært liten bruksverdi, mener prodekanus ved SVT-fakultetet, professor Britt Dale.    
                      
Resten av saken
 
Samskipnaden sier opp studenter 
Klostergata 56 med sine 63 studenter skal tømmes. Det ligger mer penger i å leie ut hele bygget til RiT 2000. Velferdstingets leder, Tiril Gossé Thompson, mener at Student-samskipnaden svikter sin oppgave.  
                        
Resten av saken
 
Austgulen tar ikke gjenvalg  
Prorektor Rigmor Austgulen sier nei takk til en ny periode i Hovedbygget på Gløshaugen. Og det skyldes på ingen måte at hun har hatt vansker i samarbeidet med rektor. Tvert imot, Austgulen er full av lovord når hun omtaler Emil Spjøtvoll.      
         
Resten av saken
 
Innspill Innspill
 
* NTNU ----       
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes       
Teknisk ansvarlig: larski@www.ntnu.no           
Last modified:  18 june  18:15:28 MET 1998               
----
ntnu