Universitetsavisa - 
Nyheter:

- Universitetet må tilpasse seg. Sintef-direktør Roar Arntzen tror vi ser slutten på det klassiske universitetet. Arntzen, som er en av de sentrale Orgut-utrederne, mener at samfunnet ikke lenger vil være villig til å betale for «de humboldtske ideer» og et universitetet hvor forskernes prioriteringer bestemmer kursen. ? Denne virkeligheten krever en mer handlekraftig og dynamisk ledelse, noe vi har tatt konsekvensen av i forslaget til ny organisering, sier Arntzen. Samtidig viser allmøtene på Gløshaugen og Drag-voll at det eksisterer en betydelig skepsis til enkelte av Orgut-forslagene.
 
Stor skepsis til Orgut. Universitetsledelsens allmøter med studenter og ansatte i forrige uke viser at det er betydelig skepsis til de foreslåtte Orgut-omleggingene. Både på Gløshaugen og
Dragvoll kom det mange og til dels heftige innsigelser, spesielt mot den foreslåtte instituttmodellen

Søppelgjenvinning:Vinninga opp i spinninga? Hver trondhjemmer produserer nå 350 kilo søppel i året, dobbelt så mye som for 25 år siden. Gjenvinning er tidens løsen - men er det nødvendigvis det som gir størst miljøgevinst? Mye tyder på at gjenvinningstiltakene blir en sovepute for ikke å satse mer på søppelreduksjon. Og gjenvinningsprosedyrene skaper ofte nye miljøproblemer.

- Misunnelse preger norsk forskning. Norske forskere mangler evnen til langsiktig tenkning, og er mer opptatt av å slå hverandre i hjel enn av å samarbeide. Og den påståtte tverrfagligheten ved NTNU er mest skuebrød. Det mener Arnfinn Jenssen - prisbehengt multiteknolog som nylig ble hedret med et internasjonalt symposium på Gløshaugen.

Vil tenne ungdommen. Laser, parabol-antenner og puppesilikon er noen av de tema-ene som til høsten forhåpentligvis skal tenne elever i videregående skole. «Student Tutoring» er NTNUs nyeste forsøk på å få opp ungdommens labre interesse for teknologi og naturvitenskap.

Dateringslaboratorium til Vitenskapsmuseet. "Raddat" har nasjonalt ansvar for radiologisk datering (C-14), men trenger 20 millioner til ny apparatur for ikke å komme i bakleksa.
Laboratorium for radiologisk datering («Raddat» på folkemunne) holder til på Gløshaugen, på Gamle Fysikk. Det har det gjort siden det ble opprettet på 50-tallet, og det skal det fortsette å gjøre. Det
skal også fortsette å være et dateringslaboratorium for hele landet. Men heretter under ny eier: Mens Raddat i over 40 år har ligget under Forskningsrå-det, blir det nå overført til sin aller beste
NTNU-kunde: Viten-skapsmuseet.

Gutta tilbake fra tur. NTNU-studentene Per Ole Fremmersvik og Anders Liverud, som ved nyttårstider begynte å gå Norge på langs, kom i mål: Den 23. mai sto de på Nordkapplatået. Kameratskapet har bestått prøven, men begge måtte tøye toleransegrensene underveis.

Så norsk, så norsk - i Amerika. Grunnleggeren var norsk. Bygningene bærer norske navn. Her er senteret for norsk-amerikanske migrasjonsstudier. Og norsk-instituttet får stadig flere studenter. Universitetsavisa har besøkt St. Olaf College i Northfield, Minnesota.

DION mot nytt lovforslag. Studentsamskipnadene vil ikke lenger betrakte doktorgradskandidater og stipendiater som studenter. Nå protesterer doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved
NTNU (DION).

Hinduisme - toleranse og strengt kastevesen. «Hinduismen smuldrer langsomt hen, og kristendommen kryper langsomt inn i alle kroker», skrev dansken Herman Jensen i India for hundre år siden. De nærmere 800 millioner hinduene som lever i India i dag, beviser hvor feil han tok om denne religionen, som også har vært opphav for buddhismen.
 
Stewarts Cornerforsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt