UniversitetsavisaČ
NyheterKronikkInnspillKulturDebattReportasje
 
- Universitetet må tilpasse seg 
Sintef-direktør Roar Arntzen tror vi ser slutten på det klassiske universitetet. Arntzen, som er en av de sentrale Orgut-utrederne, mener at samfunnet ikke lenger vil være villig til å betale for «de humboldtske ideer» og et universitetet hvor forskernes prioriteringer bestemmer kursen. - Denne virkeligheten krever en mer handlekraftig og dynamisk ledelse, noe vi har tatt konsekvensen av i forslaget til ny organisering, sier Arntzen. Samtidig viser allmøtene på Gløshaugen og Drag-voll at det eksisterer en betydelig skepsis til enkelte av Orgut-forslagene  
                    
Resten av saken
 
Søppelgjenvinning: 
Vinninga opp i spinninga? 
Hver trondhjemmer produserer nå 350 kilo søppel i året, dobbelt så mye som for 25 år siden. Gjenvinning er tidens løsen - men er det nødvendigvis det som gir størst miljøgevinst? Mye tyder på at gjenvinningstiltakene blir en sovepute for ikke å satse mer på søppelreduksjon. Og gjenvinningsprosedyrene skaper ofte nye miljøproblemer.                        
Resten av saken
 
- Misunnelse preger norsk forskning   
Norske forskere mangler evnen til langsiktig tenkning, og er mer opptatt av å slå hverandre i hjel enn av å samarbeide. Og den påståtte tverrfagligheten ved NTNU er mest skuebrød. Det mener Arnfinn Jenssen - prisbehengt multiteknolog som nylig ble hedret med et internasjonalt symposium på Gløshaugen.      
       
Resten av saken
 
Innspill Innspill
 
* NTNU ----     
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes     
Teknisk ansvarlig: larski@www.ntnu.no         
Last modified:  05 june  18:15:28 MET 1998             
----
ntnu