UniversitetsavisaČ
NyheterKronikkInnspillKulturDebattReportasje
 
Drukner i byråkrati 
Førsteamanuensis Hans Otto Frøland ved Historisk institutt må ta helgene og feriene i bruk til å forske. Dagene går med til papirflytting. -Enhver aktivitet må rapporteres skriftlig. Vi skriver evalueringer av evalueringene. Snart blir det vel til at vi skriver rapporter om rapportene. Jeg har følelsen av å jobbe i en forvaltningsbedrift, ikke en vitenskapelig institusjon, sier han.        

Men selv om vitenskapelig ansatte dynges ned i stadig nye papirhauger, vokser de rene administrative enhetene ved NTNU i rekordfart. Administratorene ansetter stadig nye administratorer. Men nå murrer det blant de vitenskapelig ansatte. Det uttrykkes mistillit til den forvokste sentraladministrasjonen ved universitetet.  

Resten av saken


Vår mann i Verdikommisjonen                                    

Det er allment kjent at nyfattigdom og stadig reduserte offentlige ytelser fører til sykdom og dårlig helse. Professor i samfunnsmedisin ved NTNU, Steinar Westin, stiller spørsmål ved om presset mot legerollen også fører til at legene svikter sitt ansvar.          

Resten av saken

 
Innspill Innspill