NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                  

universitet                                                                    

 

                                      

 

           S T Y R E T

 

har møte onsdag 9. mars 2016, kl. 10.00 – 16.00

Møtested: Gløshaugen, Hovedbygningen, Rådssalen, møterom 220

      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 10/16    Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra NTNU til Kunnskapsdepartementet

                        Notat

 

S-sak 11/16    Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet         

Notat

 

S-sak 12/16    Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Gjøvik til Kunnskapsdepartementet

                        Notat

 

S-sak 13/16    Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen Ålesund til Kunnskapsdepartementet

                        Notat

 

S-sak 14/16    Salg av eiendommer – Heggdalen

                        Notat

 

S-sak 15/16    NTNUs kvalitetssystsem for utdanning

                        Notat

 

S-sak 16/16    Kvalitetsmeldinger for utdanning 2014-15

                        Notat

 

S-sak 17/16    HMS Årsrapport 2015

                        Notat

 

S-sak 18/16    SINTEFs Råd  -  Oppnevninger for resten av perioden frem til 31.12.2017

                        Notat

 

S-sak 19/16    Godkjenning av protokoll fra styrets møte 9.3. 2016       

                         

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 8/16     Rektors orienteringer

 

O-sak 9/16     Campusutvikling ved NTNU – orientering om prosjekt

                        Notat

                       

O-sak 10/16   Utredning av framtidig rammefordelingsmodell

                        Notat

 

O-sak 11/16   Oppsummering av årsregnskap 2015, budsjett 2016 og langtidsbudsjett 2016-2019   

                        Notat

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er torsdag 14.04.2016

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/adm/styret