Kort om

Satsning fra 2019 - 2025

Kort om

I prosjektet PlatVel forsker vi på hvordan Helseplattformen blir innført i kommunale helsetjenester i Midt-Norge.Tilnærmingen vår er sosioteknisk, dvs. vi ser på teknologi, mennesker og organisasjoner som sammenhengende delsystemer som påvirker hverandre og digitaliseringen. Forskningstemaer vi ser på er bl.a. deltakelse i innføringsprosjekter, plattformmodeller, bruk av plattformer i offentlig sektor, og bærekraftig digitalisering.

PlatVel skal skape ny kunnskap om innføring og drift av digitale plattformer i kommunal helse. Plattformmodeller er en av få empirisk vellykkede modeller for storskala digitalisering. Verdens største firmaer, som Google, Facebook og Microsoft, har vokst gjennom strategisk anvendelse av plattformmodeller. Plattformmodeller brukes av NAV, Brønnøysundregistrene, og Helse Norge. Men plattformer trenger tilpasning til omgivelser og økosystemet de skal operere i. "Kommune som plattform" er et forskningsfelt hvor det finnes knapt med empiri i Norge og internasjonalt. Kommunale plattformer vil potensielt effektivisere og skalere opp tjenestetilgang, men vil samtidig bringe med seg nye utfordringer som personvern, helhetlig tjenestetenking, førstelinjehåndtering, krav fra offentlige anskaffelser, osv. Helseplattformen i Midt-Norge er en viktig samarbeidspartner for PlatVel, i tillegg til Trondheim kommune og andre kommuner i regionen. Kunnskap fra PlatVel vil vær viktig for innføringen av Helseplattformen i Trondheim og andre kommuner. 

Informasjon om prosjektet

Informasjon om prosjektet

PlatVel er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Trondheim kommune enhet for ergoterapitjenester. 

 • Partnere: NTNU, Trondheim kommune.
 • Varighet: 2019-2025
 • Prosjektleder: Babak Farshchian.

 

Institutt for datateknikk og informatikk

 • Babak Farshchian (prosjektleder).
 • Yngve Dahl.
 • Eric Monteiro.
 • Hamid Mehmood.
 • Nora Othilie Ringdal.

Trondheim kommune

 • Mette Kvernmoen.
 • Ola Skorstad.
 • Klara Borgen.

Universitetskommune

 • Pernille Thingstad.

Publikasjoner

Mehmood, H., & Farshchian, B. A. (2021). Back-Stage User Participation in Large-Scale IS Projects. Reports of the European Society for Socially Embedded Technologies, 5(4). https://doi.org/10.18420/IHC2021_004

Ringdal, N. O. (2021). Participatory Customization of Platforms in the Public Sector [Master, Norwegian University of Science and Technology]. https://hdl.handle.net/11250/2829214

Farshchian, B. A., Grisot, M., Hochwarter, S., Sigríður Islind, A., Mikalsen, M., Parmiggiani, E., & Vassilakopoulou, P. (2021). Platform-Supported Cooperative Work. https://doi.org/10.18420/ecscw2021_wsmc04

Øien, S. S. (2020). Defining Back Stage Activities in Large-Scale Participatory Design—A Case Study of Implementing a Healthcare Platform [Master, Norwegian University of Science and Technology]. https://hdl.handle.net/11250/2777941

Salvesen, A. (2020). Utvikling av informasjonssystemer basert på generisk programvare: En casestudie om fagekspertordningen i Helseplattformen [Master, Norwegian University of Science and Technology]. https://hdl.handle.net/11250/2777936

 

Prosjektet er registrert i Cristin.

Prosjektleder Babak Farshchian.

Emneknagg for prosjektet er #PlatVelNTNU.

Twitter

Nyheter

Følg oss på Twitter emneknagg: #PlatVelNTNU

Den 2. juni 2021 arrangerte prosjektet seminar med deltakere fra IDI og utenfra. Du kan lese og laste ned presentasjoner fra websiden vår.