Kroppslig læring og dans: en teoretisk-filosofisk bakgrunn

Authors

  • Eeva Anttila University of the Arts in Helsinki

Abstract

Dette kapittelet heter på finsk Kehollinen oppiminen ja tanssi: teoreettis-filosofista taustaa og er det innledende kapittelet til boken om prosjektet Koko koulu tanssii! [Hele skolen danser!]. Prosjektet ble gjennomført under ledelse av professor i dansepedagogikk ved UniArts Helsinki, Eeva Anttila, ved Kartanonkoski skole i Vanda utenfor Helsingfors i løpet av fire år (2009–2013), med støtte av Kunnskapsdepartementet i Finland og Vanda by.En dansepedagog ble engasjert på fulltid over fire år for å undervise alle elever på skolen i dans, integrert i læreplanene for alle fag. Lærerne gjennomgikk skolering rettet mot profesjonskunnskap og dans, og mange forestillinger, besøk av kunstnere og andre hendelser ble arrangert i løpet av de fire årene. Prosjektet var både et utviklingsprosjekt og et forskningsprosjekt. Publikasjonen som omhandler hele prosjektet, heter Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä [Hele skolen danser! Mulighetene ved kroppslig læring i skolesammenheng], se http://actascenica.teak.fi/eeva-anttila-2013/ (tilgang 13.10.2018). Kapittelet er oversatt med tillatelse fra forfatteren.

http://dx.doi.org/10.18862/ps.2019.503.3

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Eeva Anttila, University of the Arts in Helsinki

Eeva Anttila jobber som professor i
dansepedagogikk ved Teaterhögskolan
ved Kunstuniversitetet i Helsingfors,
Finland, der hun leder masterprogrammet
i dansepedagogikk. Hennes
forskningsinteresser inkluderer
dialogisk og kritisk dansepedagogikk,
kroppslig læring, kroppslig kunnskap,
sosial rettferdighet og likeverdige
kunstpedagogiske praksiser, samt praksisledede/
kunstneriske forskningsmetoder.
Hun har publisert mange artikler og bøker
nasjonalt og internasjonalt, og er aktivt
involvert i nasjonale og internasjonale
dans- og kunstpedagogiske organisasjoner
og publikasjonskanaler. Hun var styreleder
for Dance and the Child International årene
2009–2012.

Downloads

Published

2020-06-15