Hvordan få til et godt, desentralisert deltidsstudium?

Betydningen av teknologi og oppfølging

Authors

  • Eirin Gudevold VID vitenskapelige høgskole
  • Jorunn Hov VID vitenskapelige høgskole

Abstract

I denne artikkelen beskrives noen erfaringer og eksempler fra hva som har blitt lagt vekt på når målet er å tilby et godt, desentralisert deltidsstudium. Med erfaringer fra oppbygningen av et nytt emne vil vi dele noen teorier og eksempler fra arbeidet med et emne på den nye desentraliserte deltids bachelorgraden i sykepleie som har blitt tilbudt av VID vitenskapelige høgskole i Sandnessjøen siden høsten 2021. Vi har valgt å avgrense oss til det første emnet studentene møter på dette studiet BASPDEL1010 – Grunnleggende sykepleie. Teknologien gir nye muligheter for å drive desentralisert utdanning og følge opp studenter som befinner seg andre steder enn på Campus. For eksempel kan ukentlige møter uten å måtte reise til Campus og digitale forelesinger tilknyttet et opplegg for omvendt undervisning, forelesninger som kan ses når som helst, gjøre utdanningen mer tilgengelig og fleksibel. Innlevering av digital praktisk prøve er et annet eksempel på hvordan teknologien kan skape endringer på studiet. Med utgangspunkt i sosiokulturell teori har vi lagt til rette for interaksjon og sosiale aktiviteter gjennom omvendt undervisning og studentaktiv læring. Et eksempel på studentaktivitet støttet av teknologi er bruken av blogging og mikroblogging for å lære om sykepleiens historie. Et annet eksempel er da studentene skulle lære om lover og forskrifter i sykepleie og valgte å lage video om temaet til de andre i klassen. I tillegg har vi hatt god erfaring med individuelle utviklingssamtaler. Blogging, mikroblogging, studentprodusert video og utviklingssamtaler er eksempler på aktiviteter som kan styrke et desentralisert studium.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2023-04-20