Å velge et videoformat som gir pedagogisk verdi

Authors

  • Petter Skafle Henriksen Høyskolen Kristiania
  • Tove Kristiansen Høyskolen Kristiania
  • Anders Nome Høyskolen Kristiania

Abstract

Video brukes i stadig større grad som læringsressurs. I nettstudier har de en helt sentral rolle i formidlingen av læringsinnhold. Tilgjengelig teknologi har muliggjort en demokratisering av produksjonen og produksjonsvolumet av læringsvideoer er økende. Det produseres etter hvert også mange ulike typer videoer til bruk i undervisning. Vi vet imidlertid lite om hvordan studentene bruker videoene og hvilken betydning ulike videoformatet har for studentenes læringsutbytte. I dette prosjektet ønsket vi å samle studenters og fagpersoners erfaringer med ulike typer videoer. Vi kartla også beste praksis for videoformater i bransjen og foretok en kategorisering av ulike formater vi selv produserer til bruk i våre nettstudier. Videre foretok vi et litteratursøk på nyere aktuell forskning på feltet. På bakgrunn av dette utviklet vi et interaktivt digitalt verktøy som er ment å være til hjelp når man skal velge format som egner seg for å oppnå ønsket pedagogisk formål med læringsvideoen som skal produseres.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-04-20