Digital uteskole - om å bruke Zoom som mobil app til nettundervisning i naturen.

Authors

  • Søren Räpple Freudenreich Universitetet i Sørsøst-Norge
  • Kerstin Sonesson Universitetet i Sørøst-Norge

Abstract

I denne artikkelen beskrives, hvordan programmet Zoom som mobil app ble anvendt som undervisningsmetode i nettbasert undervisning i sanntid, mens de deltagende studenter befant seg ute i sine nærmiljø. Metoden ble brukt til å støtte opp om studentenes gjennomføring av individuelle feltundersøkelser og uteskoleaktiviteter i tre naturfag emner, på grunnskolelærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden. Zoom fra mobilen ble brukt ute i felten i følgende undervisningssituasjoner; kollokviegruppemøter, som åpen veilednings tilbud og til individuelle presentasjoner. Artikkelen formidler erfaringer gjort i perioden 2020- 2021, der det ikke var mulig å gjennomføre fysisk undervisning, grunnet Coronarestriksjoner. Det var fullt mulig at studentene logget seg på et zoommøte via sine mobiltelefoner fra områder ute i sine nærmiljø. Som praktiske utfordringer med metoden opplevde vi, batterikapasitet, vær, dekning og bruk av mobildata.  Etter autorenes beste kunnskap, finns der ingen erfaringer i UH-sektoren så langt, med å bruke zoom som mobilapp, for å gjennomføre deler av nettundervisning ute i naturen.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-11-21