Effektive læringsstrategier

Innsikter, implementering og tverrfaglig erfaringsutveksling

Authors

  • Maarten T. P. Beerepoot Institutt for kjemi, UiT Norges arktiske universitet

Abstract

Forskning på læring viser tydelig at noen læringsstrategier er mer effektive enn andre. To spesielt effektive læringsstrategier er å hente fram fra hukommelsen gjennom for eksempel testing (retrieval practice) og fordeling av læringen over en lengre periode med jevne mellomrom (distributed practice). Forskning viser imidlertid også at studenter i liten grad er bevisste på hva som er mest effektiv læring og benytter ofte lite effektive læringsstrategier som å lese en tekst flere ganger framfor å teste seg selv eller å studere rett før en eksamen framfor å fordele læringen over en lengre periode.

I dette bidraget formidler jeg noen innsikter fra forskning på læring som vi undervisere i høyere utdanning kan ha nytte av. I tillegg gir jeg eksempler fra egen undervisning på hvordan vi kan bruke disse innsiktene for at våre studenter lærer å lære: legge til rette for at studentene kan teste seg selv, legge til rette for distribuert øvelse (repetisjon) i og utenfor undervisningen, samt diskutere effektive læringsstrategier i undervisningen. Til slutt ønsker jeg å vise hvordan vi gjennom artikkelseminarer jobber tverrfaglig med erfaringsutveksling rundt temaet læringsstrategier i begynneremner på mitt fakultet. Jeg håper at dette bidraget kan inspirere andre til å jobbe systematisk med implementering av forskningsbaserte innsikter om effektive læringsstrategier i egen undervisning og i fellesskap med kollegaer.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-11-18