Forord

Authors

  • Ole Kristen Solbjørg, Redaktør NTNU

Abstract

Kjære leser!

Det er med ydmyk fryd vi presenterer denne 4. utgaven av tidsskriftet Læring om læring. Gjennom hele 12 artikler, deler 22 forfattere erfaringer fra et bredt spekter av tema innen en rekke fagområder. Våren 2020 har vært spesiell, så det er raust at de har satt av tid til å skriftliggjøre erfaringene, og vi håper at du som leser blir inspirert!

Når denne utgaven publiseres, er alle universitet og høgskoler stengt. Undervisere og studenter har brådigitalisert alle undervisnings- og læringsaktiviteter, i samarbeid med lokale utviklingsenheter og nasjonale samarbeidspartnere. Kunnskapen om å utvikle og utnytte digitale læringsressurser i nettbasert undervisning og læring har økt raskere enn noe virus kan konkurrere med.

Snart skal vi tilbake til den kjente hverdagen. Da blir det spennende å se hvilke nye lærdommer som vil bli med videre i form av endret undervisningspraksis. Mange er allerede i gang med å forske på og reflektere systematisk over erfaringer som er gjort den siste tiden. Webinarfestivalen vil bli arrangert i november, så begynn gjerne å tenke på hvilket bidrag du vil melde inn, og kanskje vil du også skrive en artikkel?

 

Ole Kristen Solbjørg, redaktør

NTNU Drive / Avdeling for utdanningskvalitet

Trondheim, 24. april 2020

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ole Kristen Solbjørg, Redaktør, NTNU

NTNU Drive / Avdeling for utdanningskvalitet

Downloads

Published

2020-04-24