Bruk av videotilbakemelding på læringsvideo i matematikkundervisningen for lærerstudenter

Authors

  • Peer Sverre Andersen Instiuttleder/førstelektor
  • Beate Haugom Bigseth Universitetet i Sørøst-Norge

Abstract

På grunnkurset i matematikk på lærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) fikk studentene våren 2019 en obligatorisk oppgave som har gitt oss interessante resultater. Oppgaven var tredelt:

  • Del 1. Studentene skulle først skrive en tekst om omvendt undervisning og drøfte hvordan metoden kan brukes i skolen
  • Del 2. Studentene skulle deretter lage en læringsvideo om et tema som de skulle jobbe med i praksisperioden. 
  • Del 3. Siste del besto i at de skulle skrive et kort refleksjonsnotat om hvordan videoen hadde fungert. 

Det er særlig del 2 av oppgaven vi skal fokusere på her. 

I Norge har det vært rettet en del kritikk mot lærerutdanningene om at studentene ikke er tilfredse med tilbakemeldingene de får på arbeidene de leverer inn. Vi ønsket å gi dem en grundig tilbakemelding på videoen de laget. Det ble gjort ved at alle studentene fikk hver sin personlige videotilbakemelding på videoen sin. Tilbakemeldingene våre var på ca. 10 minutter. I tilbakemeldingen fokuserte vi på å gi tilbakemelding på hvordan de presenterte fagstoffet. I tillegg gav vi de også feedback på hvordan de kunne videreutvikle videoene de hadde laget på det tekniske området. 

Vi har ikke gjort noe systematisk forskning på effekten av dette ennå, så det vi presenterer her er erfaringsbasert. De tilbakemeldingene vi har fått fra studentene tyder på at dette har vært en lærerik oppgave for studentene. Vi har også fått mange tilbakemeldinger på videofeedbacken, og studentene er svært fornøyd med at de har fått så grundig tilbakemelding på arbeidet sitt. De trekker særlig frem at det var svært nyttig at de fikk mange gode tips som de kan ta med seg videre i arbeidet med å utvikle videoer til undervisningsformål. 

Et siste moment som også er interessant med oppgaven er at det gir oss som lærere anledning til å se hvordan studentene presenterer matematikken. Mange gjør dette på en god måte, men det er også en del som er upresise med bruken av matematisk språk. Videooppgaven gir oss som lærere anledning til å komme med konstruktive tilbakemeldinger på hvordan de presenterer fagstoffet. 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-04-21