Hvordan forbereder fagskolen studentene på et yrkesliv i rask endring?

Authors

  • Siri Rutlin Harildstad Noroff School of Technology and Digital Media

Abstract

Fagskolenes oppgave er å utdanne «fagfolk for framtiden» (Kunnskapsdepartementet, 2016a), og fagskoleutdannede skal kunne gå rett ut i arbeidslivet «uten ytterligere opplæringstiltak» (Fagskoleloven, 2018). Men et yrkes- og samfunnsliv i rask endring gjør det vanskelig å forutsi hvordan framtiden ser ut. Når EU og OECD fokuserer på livslang læring som en overbygning for både utdannings- og sysselsettingspolitikken, er det fordi evne til livslang læring impliserer kompetanse som er overførbar til forskjellige yrker og personlig utvikling og vekst. Å lære å lære, kritisk tenkning, refleksjon og samhandling med andre er eksempler på sentrale komponenter i livslang læring, og god læringsevne vil være viktig for å mestre endring. Jeg er derfor nysgjerrig på hva livslang læring kan bety i praksis for oss som jobber i fagskolen. Hva dette kan innebære for yrkesutøvelsen som fagskolelærer og for fagskolen som utdanningsinstitusjon, har vært sentralt å belyse i dette aksjonsforskningsprosjektet på egen arbeidsplass.

Nøkkelord: Livslang læring, erfaringslæring, fagskoleutdanning, lærende organisasjoner, yrkespedagogikk

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-04-17