Hvordan kan vi øke studentenes grad av forberedelse til teambasert læring?

Authors

  • Athanasios Xanthoulis, MD, PhD NTNU og Helse Nord-Trøndelag HF
  • Julie Horn, MD, PhD NTNU og Helse Nord-Trøndelag HF

Abstract

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) etablerte i 2018 et nytt studieløp (langsgående integrert klinisk tjeneste, NTNU-Link) som en del av profesjonsstudiet i medisin. Den kliniske samt en god del av den teoretiske undervisningen foregår i spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste i den nordlige delen av Trøndelag, utenfor NTNUs hovedcampus.

De fleste underviserne på NTNU-Link har i stor grad benyttet teambasert læring (TBL) som undervisningsform for plenumsundervisning. TBL er basert på dokumenterte pedagogiske prinsipper og stimulerer dypere læring. Det forutsetter at studentene leser på forhånd og møter forberedt. Vi har prøvd å kartlegge hva studentene anser som optimalt tidspunkt for å ha studiematerialet tilgjengelig til hver TBL-seanse og om innleveringsoppgaver før undervisningsøkten kan øke motivasjonen for læring og forberedelsesgraden til studentene.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Athanasios Xanthoulis, MD, PhD, NTNU og Helse Nord-Trøndelag HF

1) Førsteamanuensis. Institutt for klinisk og molekylær medisin, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norge

2) Overlege. Kirurgisk avdeling, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger, Norge

Julie Horn, MD, PhD, NTNU og Helse Nord-Trøndelag HF

1) Førsteamanuensis. Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norge

2) Overlege. Gynekologisk og fødeavdeling, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger, Norge

Downloads

Published

2020-04-21