Fasilitering for studentaktiv læring

  • Sven Veine NTNU
  • Martha Kalvig Anderson NTNU
  • Lars Bjørnar Skancke NTNU
  • Patric Wallin NTNU

Abstract

I tilknytning til det studentaktive og tverrfaglige prosjektemnet Eksperter i team (EiT), får omkring 180 læringsassistenter opplæring i fasilitering hvert år. Gjennom læringsassistentenes fasilitering blir studentene bevisste og aktive blant annet i forhold til utviklingen av sitt tverrfaglige samarbeid. Denne artikkelen presenterer fasiliteringskompetansen læringsassistentene får og stiller spørsmålet om denne kan anvendes i andre emner. Når studenter i andre emner ønsker støtte for å finne løsningene selv, har behov for et trygt læringsklima og savner konkrete tilbakemeldinger, ser vi at fasiliteringsferdigheten kan være en ressurs også for disse. Likeledes når undervisere, emne- og programansvarlige for andre emner trenger innsikt i studentenes læringsprosesser for å kvalitetssikre og utvikle sitt emne, vil fasiliteringkompetansen læringsassistentene får i EiT kunne være en støtte.

Published
2019-04-29