Nasjonalt samarbeid om Open EdX – Hvorfor? Hvordan?

  • Helge Høivik OsloMet

Abstract

I e-læring kan vi skille mellom systemer for Learner Management (LMS) og Content Management (CMS). Det første dekker studieadministrativt vedlikehold og logistikk. Det andre brukes til publisering og kuratering av digitale læreverk/lærebøker. Å håndtere logistikken er nyttig nok, men å lære skjer i et konstruktivt samspill mellom tekst, lærer og student. Her er CMS-et viktigere.

Digital publisering krever stor innsats og inviterer til nasjonalt samarbeid og gjenbruk av bidragene. Da er det behov for nye publiseringsmodeller og nasjonal infrastruktur. Denne artikkelen beskriver bakgrunn og omfang av dette arbeidet. Den argumenterer for at Open edX-plattformen peker seg ut som best egnet som CMS for åpen publisering.

Det bør etableres en interessegruppe for miljøer og enkeltpersoner som støtter nasjonalt rettet publisering med fri gjenbruk i dette formatet.

Published
2019-04-29