Aktivt læringsmiljø med tverrfaglig studiedag – erfaringer fra Informatikk Arbeidsdag

  • Madeleine Lorås NTNU

Abstract

Det faglige og sosiale læringsmiljøet i første årskurs har stor påvirkning på studentenes trivsel,
studievaner, faglig utvikling og motivasjon for videre studie. Tiltak rettet mot årskull og
studieprogram har vist seg å være en god strategi, men ved mange høgere utdanningsinstitusjoner
er det en utfordring å finne løsninger som skalerer og ikke kommer i konflikt med hvordan
utdanningen og ressursene ellers er organisert. I regi av Excited senter for fremragende ITutdanning
ble det høsten 2017 arrangert en ukentlig arbeidsdag for alle førsteårsstudenter ved
bachelor i informatikk ved NTNU. Basert på intervjuer og spørreundersøkelse har vi funnet at
tverrfaglighet og tilgang til læringsassistenter har mye å si for det faglige læringsmiljøet, mens
tilgjengelige arealer til faste tidspunkt, relasjonsbygging og enkel matservering har stor påvirkning
på det sosiale læringsmiljøet. Til sammen har dette vist seg å være en enkel og svært god måte for
å skape faglig og sosial tilhørighet og identitet som videre kan ha stor effekt på læringsutbytte. I
denne artikkelen presenteres resultater og erfaringer med dette prosjektet, samt planer for veien
videre.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-10-25