Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?

  • Kristin Helen Korsnes UiT - Norges arktiske unversitet
  • Magne Frostad UiT - Norges arktiske universitet

Abstract

Problemstillingen er sentral i det pågående prosjektet Læring og Canvas ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Det overordnede formålet med prosjektet er å øke studentenes læringsutbytte i to konkrete fag, samt tilrettelegge for forbedrede kunnskaper og ferdigheter innen folkerettslig metode. Formålet skal oppnås ved å utvikle og ta i bruk digitale læringsrom i ny LMS-plattform som verktøy i undervisningen. Vi vil presentere hvordan vi har planlagt og bygget opp de digitale læringsrommene, og hva evalueringen så langt forteller oss om bruk og læringsutbytte.

Published
2018-10-23