Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?

Authors

  • Kristin Helen Korsnes UiT - Norges arktiske unversitet
  • Magne Frostad UiT - Norges arktiske universitet

Abstract

Problemstillingen er sentral i det pågående prosjektet Læring og Canvas ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Det overordnede formålet med prosjektet er å øke studentenes læringsutbytte i to konkrete fag, samt tilrettelegge for forbedrede kunnskaper og ferdigheter innen folkerettslig metode. Formålet skal oppnås ved å utvikle og ta i bruk digitale læringsrom i ny LMS-plattform som verktøy i undervisningen. Vi vil presentere hvordan vi har planlagt og bygget opp de digitale læringsrommene, og hva evalueringen så langt forteller oss om bruk og læringsutbytte.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-23