Hvilke moralske utfordringer opplever norske politistudenter i praksisåret?

Authors

  • Jens Erik Paulsen Politihøgskolen
  • Lisa Maria Enoksen Politihøgskolen

DOI:

https://doi.org/10.5324/eip.v11i2.1986

Keywords:

ethics, professional ethics, applied ethics, policing, education

Abstract

I denne studien undersøkes hvilke moralske utfordringer norske politistudenter oftest møter i «praksisåret». Utfordringene identifiseres gjennom en analyse av 208 hjemmeeksamener i yrkesetikk fra avgangsstudentene ved Politihøgskolen i Oslo, hvor utfordringene beskrives gjennom kombinasjoner av hvilke verdier som står sentralt, hvilke personer som er involvert og hvilke typer oppdragene oppstår i. Funnene eksemplifiseres og settes i forhold til sentrale politivitenskapelige diskusjoner. Til slutt diskuteres hvordan studentene best kan forberedes på disse utfordringene.

Nøkkelord: etikk, yrkesetikk, anvendt etikk, politi, utdanning

English summary: What moral challenges are Norwegian police students encountering during their practice period?
  
This article examines what moral challenges Norwegian police students encounter during their practice period. The challenges are identified through an analysis of the experiences described in the professional ethics home exams of 208 graduates at the Norwegian Police University College in Oslo. From our analysis, paradigmatic challenges are constructed based on the combinations of values, persons and mission types typically highlighted in the exams. These challenges are then discussed in light of central topics in police science. Finally, we discuss briefly how police students can be best prepared for meeting these moral challenges.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jens Erik Paulsen, Politihøgskolen

Published

2017-11-14

How to Cite

Paulsen, J. E., & Enoksen, L. M. (2017). Hvilke moralske utfordringer opplever norske politistudenter i praksisåret?. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 11(2), 95-110. https://doi.org/10.5324/eip.v11i2.1986

Issue

Section

Artikler - Articles