På sviktende kunnskapsgrunnlag? Assistert befruktning for lesbiske par

  • Sigrun Saur Stiklestad Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU

Abstract

Artikkelen drøfter i hvilken grad den norske loven om assistert befruktning for lesbiske par vektlegger forskningsbasert kunnskap om barnas oppvekstvilkår. En kunnskapsteoretisk diskusjon om forholdet mellom forskning og politikk er sentral i denne drøftingen. Artikkelens empiriske grunnlag er i hovedsak dokumenter om lovprosessen, resultater fra forskningsfeltet generelt og tilsva­rende lovprosess i Sverige. Dessuten drøftes kritikken rettet mot forskningsfel­tet. Artikkelen viser at forskningsbasert kunnskap er gitt så lav prioritet i det norske lovarbeidet at det har skapt tvil om kunnskapsstatus på området. Sam­tidig synliggjør artikkelen at det foreligger mer forskning på aktuelle forsk­ningsfelt, som samlet sett går i favør av assistert befruktning for lesbiske par.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-11-01
How to Cite
Stiklestad, S. S. (2009). På sviktende kunnskapsgrunnlag? Assistert befruktning for lesbiske par. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 3(2), 65-84. https://doi.org/10.5324/eip.v3i2.1720
Section
Åpen del - Open section