Nyhet fra FME NTRANS

Nyhet fra FME NTRANS

 

 

UngKlima er i gang!

UngKlima er i gang!

 

Ungklimaredaksjonen sammen med UngEnergiredaksjonen, prosjektledere fra Trondheim kommune og NTNU
KLIMAJUBEL: De unge fra UngKlima og UngEnergi var samlet til oppstartsmøte på NTNU i dag. Her sammen med Bjørn Arild Silseth fra Trondheim kommune, Stig A. Larssæther og Hege Nakstad fra NTNU på flankene. (Foto: Vibeke Ann Pettersen, NTRANS)

 

I dag var det oppstartsmøte for UngKlima. Det er en helt ny satsing hvor unge lager godt og lettfattelig innhold om klima for ungdom.


(Publisert 29.06.2021)

Jobber for sommeren og deltid ble nylig lyst ut, og nå er seks unge vgs-elever og studenter i alderen 17-22 ansatt i UngKlima-redaksjonen. De er alle glødende interessert i klima, og skal lage skriftlig og grafisk innhold for nettsider og andre kanaler, eller fortelle levende og godt om klima i klasserom i ungdomsskoler og videregående regionalt. Mye av innholdet de lager skal også brukes nasjonalt i formidlingen av kunnskap om klima til ungdom.

Jobbe sammen med UngEnergi

De nyansatte i UngKlima-redaksjonen skal, særlig  starten, jobbe sammen med en tilsvarende redaksjon som jobber med fornybar energi. UngEnergi har eksistert en del år allerede, under NTRANS og forløperen CenSES og NTNU Energy Transition Initiative.
De unge som jobber i UngEnergi har god erfaring med å jobbe med formidling av kunnskap om energi til andre unge. Klima-redaksjonen kan derfor få god oppstartshjelp fra de som allerede er godt inne i jobbingen. Redaksjonene jobber med forskere for å få tips og fakta om aktuelle saker, og for å kvalitetssikre innholdet de lager.

Også formidling i klasserommene

 UngKlima skal jobbe mye direkte mot skolene, med formidling og foredrag både i ungdomsskoler og videregående. Vi har fått en politisk bestilling, sier Bjørn Arild Silseth fra Trondheim kommune, Grønn Barneby.
 Vi fikk utrolig mange gode søkere, og har ansatt unge med veldig høy kompetanse. Dette er utrolig viktig og meningsfull formidling, og jeg har høye forventninger, sier Stig A. Larssæther. Han er koordinator på NTNU bærekraft, og skal være ressursperson for UngKlima.

De unge som er ansatt i UngKlima gleder seg, og er spente på å komme i gang med jobbingen i sommer, forteller de under presentasjonsrunden.

Se også: oppslag om UngKlima i KOM24.

Alex Strømme fra NTNU holder foredrag om formidling.
Å NÅ FRAM: Alex Strømme (NTNU) er kjent som en god formidler, og holdt foredrag om formidlingens kunst for et ungt og lydhørt publikum. (Foto: Vibeke Ann Pettersen, NTRANS)
Vibeke Ann Pettersen

Sosiale medier

Logo

Logo

Oppstartsmøte UngKlima

Oppstartsmøte UngKlima. Ungdommer sitter i hestesko i rommet. og noen er med digitalt på storskjer
PRESENTASJONER OG OPPLÆRING: I dag fikk de nyansatte i UngKlima-redaksjonen en introduksjonsdag på NTNU før oppstart. Noen var også med digitalt.
(Foto: Vibeke Ann Pettersen, NTRANS)