Kategorier
Bilder Privatarkiv UBrss

Forsøkshusene på Gløshaugen

Forsøkshus anno 2015. Foto: Nils Kristian Eikeland/NTNU UB
Forsøkshus anno 2015. Foto: Nils Kristian Eikeland/NTNU UB

Forskning på energieffektive boliger er én av de lange linjene i universitetets historie. Nullutslippshuset som står klart til innflytting og forskning fra 1. oktober føyer seg inn i en lang tradisjon med forsøkshus på Gløshaugen. For snart 100 år siden sørget Andreas Fredrik Bugge, professor i husbygningslære, for at 27 forsøkshus ble reist på vestre del av platået bak hovedbygningen. Prosjektet ble initiert av Bugge i 1917 og de fleste av husene stod ferdig ved utgangen av 1919. Målingene tok til i 1920.

Etter to år med undersøkelser skrev Bugge i 1922 rapporten «Forsøkshuser opført ved Norges tekniske høiskole, Trondhjem. Resultat av forsøk med vægkonstruktioner og materialer for bygning av varme og billige boliger», og en hovedkonklusjon var at «Træhus er billigere at opvarme end murhus og væsentlig billigere at opvarme end murhus med kompakt 1 ½ stens yttervegger» og testingen av dobbeltvinduers betydning viste 20% lavere energiforbruk og dermed en betydelig økonomisk besparelse.

Bugge anbefalte derfor at det burde bli lovpålagt at alle rom for varig opphold for mennesker skulle utføres med dobbeltvinduer. Bugge påpekte også i rapporten av dette var første gang noen hadde utført denne type målinger av veggkonstruksjoner med hjelp av forsøkshus plassert utenfor laboratorier og dermed utsatt for naturlige forhold.

Da Universitetsbiblioteket i vår pakket ned arkivmateriale på loftet i hovedbygningen fant vi et bilde datert 14. oktober 1919 som viser forsøkshusene med påskrevet beskrivelse av de forskjellige husene.

Forsøkshusene høsten 1919. Foto: Schrøder/NTNU UB.
Forsøkshusene høsten 1919. Foto: Schrøder/NTNU UB.

Biblioteket har flere arkiv som inneholder informasjon om forsøkshusene. I professor Bugges arkiv finnes korrespondanse i perioden 1917-1921 med Sosialdepartementet og med Sem Sæland om forsøkshusene. Fysikkprofessor Sem Sæland hadde ansvaret for de varmetekniske målingene i forsøkshusene og i hans arkiv finnes to arkivbokser om dette arbeidet.

Arkitekt Jakob P. Holmgren overtok i 1930 professoratet etter Bugge. I arkivet til Holmgren finnes dokumentasjon på hans arbeid med forsøkshusene, og dette ene bildet av forsøkshusene under oppføring.

Forsøkshusene under oppsetting. Foto: Ukjent. Arkivreferanse: NTNU UB, Tek-0011 Jakob P. Holmgren Boks 57, mappe G 0003.
Forsøkshusene under oppsetting. Foto: Ukjent. Arkivreferanse: NTNU UB, Tek-0011 Jakob P. Holmgren Boks 57, mappe G 0003.

 

Skrevet av: Erlend Lund, privatarkivansvarlig ved NTNU Universitetsbiblioteket

Litteratur:

  • Helge Solberg [red.] (2011): Arkitektur i hundre. Arkitektutdanningen i Trondheim 1910-2010
  • Andreas Fredrik Bugge (1922): Forsøkshuser opført ved Norges tekniske høiskole, Trondhjem. Resultat av forsøk med vægkonstruktioner og materialer for bygning av varme og billige boliger
  • Dinside.no: Gratis og miljøvennlig i 25 dager