Kulturarv ved landets eldste vitenskapelige bibliotek

Erlend Lund

Erlend Lund, universitetsbibliotekar ved NTNU Universitetsbiblioteket, Dorabiblioteket med ansvar for bibliotekets privatarkiver. Utdannet historiker ved NTNU.

Antikvarisk oppmålingskartotek i Arkivportalen

Antikvarisk oppmålingskartotek i Arkivportalen

av 2. mai 2017 i Privatarkiv, UBrss med Ingen kommentarer

Samtidig som vår gamle bildebase BIBSYS Galleri ble nedlagt og erstattet med Gunnerus.no forsvant også databasen ANTON (Antikvarisk oppmålingsarkiv). Nå har vi overført basen med de digitaliserte kartotekkortene til Arkivportalen slik at publikum igjen har tilgang til søk i kartoteket. ANTON var en digitalisert utgave av NTNU Universitetsbibliotekets utgave av Antikvarisk oppmålingskartotek (AOK). Navnet er et […]

Les videre »

Javel, herr statsråd!

Javel, herr statsråd!

av 16. mars 2017 i Privatarkiv, UBrss med Ingen kommentarer

NTNU Universitetsbiblioteket har en rekke arkiver etter personer som har vært politisk aktive, og en del av disse har hatt viktige rikspolitiske posisjoner. I fjor mottok biblioteket arkivet etter landbruksminister og gårdbruker Hans Ystgaard (1882-1953), mens vi året før mottok arkivet etter Bernhard Brænne (1854-1927) og et supplement til arkivet etter Olav Gjærevoll (1916-1994). Nedenfor følger […]

Les videre »

Oppmåling av gammer og telt i Kautokeino

Oppmåling av gammer og telt i Kautokeino

av 7. februar 2017 i Privatarkiv, UBrss med Ingen kommentarer

Hver sommer mellom andre og tredje studieår dro arkitektstudenter fra NTH ut for å tegne gamle norske hus og anlegg. Målet var todelt; det skulle gi studentene kjennskap til norsk byggeskikk, og samtidig skulle de være med på å dokumentere den. Professor Johan Meyer (1860-1940) startet denne tradisjonen ved NTH som varte helt fram til […]

Les videre »

Det første samiske landsmøtet

Det første samiske landsmøtet

av 6. februar 2017 i Bilder, UBrss med Ingen kommentarer

I dag feirer vi samenes nasjonaldag. I år markerer også dagen 100-årsdagen for det første samiske landsmøtet som ble holdt i Trondheim 6.-9. februar 1917. Fire viktige saker sto på landsmøtets agenda: reinbeitesaken, lappeloven, skolegang og organisering. Initiativet til møtet ble tatt av Brurskanken samiske kvindeforening som ble ledet av Elsa Laula Renberg. Samene tok […]

Les videre »

Utile cum dulci  – det nyttige med det behagelige

Utile cum dulci – det nyttige med det behagelige

av 4. januar 2017 i Privatarkiv, UBrss med Ingen kommentarer

I 1883 ble foreningen Utile cum dulce (U. C. D.) stiftet i Trondheim. Av navnet forstår vi at foreningen ønsket å være en møteplass hvor det nyttige og det behagelige, det vil si foredrag og bevertning, gikk hånd i hånd. Foreningen eksisterte helt fram til 1984, men var i hele sin levetid en forening åpen for kun en […]

Les videre »

Arkitekten Gabriel Kielland

Arkitekten Gabriel Kielland

av 5. oktober 2016 i Privatarkiv, UBrss med Ingen kommentarer

Gabriel Kielland (1871-1960) er mest kjent for sitt store livsverk: Glassmaleriene i Nidarosdomen (1909-1934) og i særdeleshet rosevinduet på vestfronten. Men Kielland hadde også arkitektfaglig bakgrunn fra Trondhjems Tekniske Læreanstalt (TTL) og den tekniske høyskolen i Hannover. Sammen med Alf Hofflund startet han i 1899 arkitektkontor, og de påfølgende årene tegnet han Øvre Leirfoss kraftstasjon (1901), Dr. […]

Les videre »

Pappenheim 100 år

Pappenheim 100 år

av 23. august 2016 i Privatarkiv, UBrss med Ingen kommentarer

Den sterke befolkningsveksten i Trondheim rundt forrige århundreskifte skapte et prekært behov for nye boliger til arbeiderbefolkningen. Det tok likevel tid før kommunen fikk løst «boligsaken», og frem til 1910 var det kun private utbyggere som stod for boligutbyggingen. Byplankonkurransen for sør- og østbyen i 1910 markerte starten på den kommunale boligbyggingen. Kommunen kom da i […]

Les videre »

Dikteren Ingvald Undset

Dikteren Ingvald Undset

av 23. februar 2016 i Bilder, Privatarkiv, UBrss med Ingen kommentarer

Da Ingvald Undset(h) (arkeolog og far til Sigrid Undset) var elev ved Trondheim katedralskole var han aktiv i elevsamfunnet Fraternitas Nidarosiensis, hvor han blant annet var redaktør for flere aviser. Han forsøkte seg også som dikter, og diktet hans «Høsttanker» var blant de som ble nedskrevet i «Protokol over de Digte der i Throndhjems lærde […]

Les videre »

Brev fra kolonien

Brev fra kolonien

av 20. januar 2016 i Bilder, Privatarkiv, UBrss med 1 Kommentar

Universitetsbiblioteket mottok nylig arkivet etter fabrikkeier og politiker Bernhard Brænne (1854-1927). Et av brevene Brænne mottok da han ble utnevnt til statsråd i 1910 ble sendt fra Kendal på Java i Nederlandsk Østindia (dagens Indonesia). Plantasjeeier og motstandsmann Lauritz Sand ble født i Trondheim 1. oktober 1879 som sønn av garvermester Fritz Sand og Anna […]

Les videre »

«En av de faa store som gjorde vort land rikere» – 90 år siden Olaf Nordhagens død

«En av de faa store som gjorde vort land rikere» – 90 år siden Olaf Nordhagens død

av 6. november 2015 i Bilder, Privatarkiv, UBrss med Ingen kommentarer

I oktober 1925 følte arkitekt Olaf Nordhagen seg plutselig syk og etter noen dager ble lege tilkalt. Han hadde raskt utviklet lammelser i armer og ben, og undersøkelsene slo fast at han var rammet av hjernesvulst. En måneds tid senere, om morgenen den 6. november, døde Nordhagen på Trondheim sykehus bare 42 år gammel. Han […]

Les videre »

Topp