Kulturarv ved landets eldste vitenskapelige bibliotek

Stein Olle Johansen

Stein Olle Johansen er leder av Gunnerusbiblioteket/Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie ved NTNU Universitetsbiblioteket. Dr. scient. i dendrokronologi (NTNU,1999), ansatt ved Universitetsbiblioteket i Trondheim siden 1985. Hovedinteresser; formidling, kultur- og vitenskapshistorie, bokhistorie

Anders Løøv – forsker i sørsamisk etnografi og historie

Anders Løøv – forsker i sørsamisk etnografi og historie

av 10. februar 2017 i Privatarkiv, UBrss med Ingen kommentarer

Anders Løøv (1943-2006) kom opprinnelig fra Sverige, fra Tännäs i Härjedalen, et område han selv mente hørte mer naturlig til Norge. Etter studier og filologisk licentiatgrad ved Uppsala Universitet hadde han blant annet stilling som førsteamanuens i Uppsala, hvor han foreleste i Midtøsten geografi og kulturhistorie og ulike etnografiske emner. Fra 1977 var han ansatt […]

Les videre »

Klimahistorier i bibliotek og arkiv

Klimahistorier i bibliotek og arkiv

Det norske meteorologiske institutt feirer 150 år i 2016. Meteorologiske og klimatiske data har siden midten av 1800-tallet vært gjenstand for systematisk innsamling og analyse i Norge. I Trondheim ble det imidlertid utført meteorologiske observasjon allerede 100 år før da Johan Daniel Berlin målte temperatur og lufttrykk i perioden 1761-1771. Utforskning av klimaet i tiden […]

Les videre »

Topp