Kulturarv ved landets eldste vitenskapelige bibliotek

Anders Løøv – forsker i sørsamisk etnografi og historie

av 10. februar 2017 i Privatarkiv, UBrss

Anders Løøv (1943-2006) kom opprinnelig fra Sverige, fra Tännäs i Härjedalen, et område han selv mente hørte mer naturlig til Norge. Etter studier og filologisk licentiatgrad ved Uppsala Universitet hadde han blant annet stilling som førsteamanuens i Uppsala, hvor han foreleste i Midtøsten geografi og kulturhistorie og ulike etnografiske emner. Fra 1977 var han ansatt som universitetsbibliotekar og senere førstebibliotekar ved NTNU Universitetsbiblioteket med ansvar for fagene sosialantropologi og geografi.

Hans kompetanse, erfaring og kunnskaper om samiske forhold var av stor nytte i kartlegging og bevisføring for samiske rettigheter knyttet til land og vann, samt i nasjonale prosjekter fra Norges forskningsråd på 1980-tallet. I praktisk kulturminnevern ble han også ofte rådspurt av NTNU Vitenskapsmuseet. Han var også leder for avdelingskontoret for samisk kulturminnevern i Snåsa (Saemien Sijte) i 1990-1991. I den sammenheng startet han den sørsamiske kildeskriftserien Dovletje. I 1993 hadde Anders permisjon fra biblioteket for et NFR forskningsprosjekt med lokalisering av sørsamiske kulturminner på Røros. På 1990-tallet fikk han også tydelig vist sin dyktighet som forsker og kildeskriftgransker i den offentlige diskusjonen med professor Haarstad om sørsamisk historie. Omkring 2005 blusset denne diskusjonen opp igjen i sammenheng med utgivelsen av Trøndelags historie hvor ledelsen ved Saemien Sitje reagerte meget sterkt på framstillingen av samisk historie. Gjennom hele sin yrkeskarriere ved NTNU Universitetsbiblioteket var Anders involverte i eller styrte med ulike prosjekter innenfor samisk historie, samisk språk, demografi, etnografi og kultur.

Hans kunnskaper innen språk og kulturhistorie var meget omfattende og han publiserte en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige arbeider og var en etterspurt foredragsholder. Han etterlot seg en produksjon på om lag 70 populærvitenskapelige og faglige publikasjoner innenfor samiske tema. I 1997 ble han tildelt en pris fra Anders Diös fond för svensk hembygdsforskning ved Kungliga Gustav Adolf Akademien i Uppsala for arbeidet med sørsamisk forhold. I samarbeid med Eva Akselsen ved Universitetsbiblioteket redigerte han den andre publikasjonen fra Samisk bibliografi, 1945-1987. Dette ble også grunnlaget for samisk bibliografisk database som i dag driftes av Nasjonalbiblioteket. Anders Løøv utarbeidet et navneregister over samiske kirkebokinnføringer som i tråd med hans ønske ble gitt til Länsarkivet i Östersund. Ved NTNU Dorabiblioteket finnes privatarkivet etter Anders Løv med bl.a. manuskripter og bilder. Referanser til Anders Løøvs forfatterskap finnes i Oria.

Foto: Ella Leth Olsen

Stein Olle Johansen er leder av Gunnerusbiblioteket/Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie ved NTNU Universitetsbiblioteket. Dr. scient. i dendrokronologi (NTNU,1999), ansatt ved Universitetsbiblioteket i Trondheim siden 1985. Hovedinteresser; formidling, kultur- og vitenskapshistorie, bokhistorie

Om forfatteren

Om forfatteren: Stein Olle Johansen er leder av Gunnerusbiblioteket/Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie ved NTNU Universitetsbiblioteket. Dr. scient. i dendrokronologi (NTNU,1999), ansatt ved Universitetsbiblioteket i Trondheim siden 1985. Hovedinteresser; formidling, kultur- og vitenskapshistorie, bokhistorie .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Det er stengt for kommentarer.

Topp