Kategorier
Manuskript UBrss

Om lappenes villfarelse og overtro

 

Isaac Olsens manuskript «Om lappernes vildfarelser og Overtro», 1717. Foto: Nils Kr. Th. Eikeland, NTNU UB

Trønderen Isaac Olsen (f. 1680 –  d. 1730) var en av de første nordmenn som virket som lærer for samene i Finnmark på begynnelsen av 1700-tallet. I forbindelse med erfaringene han fikk med samene gjennom sin lærergjerning, skrev han rapporter om samisk religionsutøvelse og utarbeidet lister over deres hellige steder. Isaak Olsen er forfatteren bak et viktig kildeskrift med tittelen Lappernes Vildfarelser og Overtro. Kildeskriftet dreier seg om samenes religionsøvelse i Øst-Finnmark basert på hva Olsen selv hadde sett og hørt blant samene i tiden 1703–15.

Olsen hadde et nært samarbeid med samemisjonæren Thomas von Westen, blant annet ansatte von Westen ham som lærer og oversetter ved det nyopprettede Seminarium scholasticum (senere Seminarium Lapponicum) i Trondheim. Skolen skulle utdanne misjonærer og lærere til samiske områder. Olsen var blant annet lærer for den kjente samemisjonær Knud Leem (1697-1774).

Manuskriptet i Gunnerusbiblioteket

Isaac Olsens unike manuskript finnes i Gunnerusbiblotekets samlinger (XA Oct. 168). Det var rektor i Tromsø Just Qvigstad som tilfeldigvis fikk nyss om manuskriptet ved en reise i Trøndelag i 1897. Det var da i gårdbruker E.M Aunes eie på Kolvereid. Det er mulig Qvigstad fikk låne manuskriptet til Tromsø en tid, for Qvigstad har både studert og transkribert manuskriptet. I 1906 ble det kjøpt inn til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs bibliotek.

just qvigstad
Just Qvigstad (1853-1957)

 

Tidens tann har tæret på manuskriptet, men til tross for dokumentets stusselige utseende, representerer det altså et av de viktigste norske kildeskrift til samenes historie.

Gunnerusbiblioteket har måttet sperret det fysiske eksemplaret for utlån på grunn av dets beskaffenhet, men det er nå gjort digitalt tilgjengelig.

J. Qvigstads transkriberte versjon og omtale av manuskriptet finnes trykt i DKNVS skriftserie nr. 4, 1910 .

Les også gjerne kronikk i Gemini om dette og andre unike manuskripter i Gunnerusbiblioteket fra Finnemisjonens tid. I forskningsbladet Gemini.no finner du er en flott nettutstilling over NTNUs unike manuskript, bøker og gjenstander som omhandler samene.

2 svar til “Om lappenes villfarelse og overtro”

Finnes dette dokumentet skrevet ned på maskin og utgitt på nytt?

Det er stengt for kommentarer.