Ubehag, uvitenhet, uungåelighet

Av Asbjørg Bakk Schanke (Sosialantropologi) Hilde Regine Emberland Askeland (Historie bachelor), Jens Kristian Tandstad (Historie bachelor), Lindy Elise Hansen (Historie bachelor), Simen Fostås (Nordisk bachelor).

Kjelleren på Gløshaugen: Vi spiller inn den mest ubehagelige scenen og har skrudd av lyset for å leve oss inn i rollene våre.

Prosjekt Angst handler om den underliggende følelsen av frykt overfor miljøsituasjonen i verden i dag. Vi skal gjennom et radioteater fremkalle disse følelsene til overflaten og provosere til handling som verner om miljøet. De antroposene temane vi relaterer oss mest til er populærkultur og miljøfilosofi. Populærkulturen er ofte preget av de underliggende følelsene som samfunnet bærer på. Dette kalles Structures of feeling, og er hovedinspirasjonen vår for å få frem vårt poeng med at vi har dårlig tid på å gjøre endringer. Dette blir forsterket ved at vi først lar publikum ta avgjørelser basert på et begrenset bilde, mens de deretter få se konsekvensene av sine valg i etasjen under. Vi har fire karakterer som representerer ulike sider med miljøkrisen. Hejlo (Olje H baklengs) er en karakter som er litt forsiktig, å tørre derfor ikke å ta selvstendige valg. Brage (Oljeplattform) er en som ikke bryr seg om andre og tar valg basert på hva som er best for ham selv. Mamma og Gaia (Moder Jord) har få valg og blir nødt til å ta konsekvensene fra Hejlo og Brage. Målet vårt er å få publikum til å reflektere over sitt forbruk påvirker andre mennesker og naturen, og ta ansvar for det. Det er her miljøfilosofien spiller inn.